Lake Of Dreams

[toc]


Giới thiệu

Lake Of Dreams

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Series: Strangers In The Night – Book 1
Chuyển ngữ: meomatbu

“Tin anh . . . thậm chí khi có bằng chứng rõ ràng cho điều ngược lại.”

“Cô đã chưa bao giờ có thể tin anh, hay tình yêu của anh với cô. Họ đã thích nhau như hai con thú luôn cảnh giác, ham muốn lẫn nhau, nhưng không dám để mình dễ bị tấn công vì nhau. Họ đã không tin nhau. Và họ đã phải trả giá.”

Download

Lake Of Dreams

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Bookmark (0)
ClosePlease login

Đọc Online [toc] Giới thiệu Lake Of Dreams ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Series: Strangers In The Night – Book 1Chuyển ngữ: meomatbu “Tin anh . . . thậm chí khi có bằng chứng rõ…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời