Kinh Tế Học Và Tri Thức

[toc]


Giới thiệu

Kinh Tế Học Và Tri Thức

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Sự mơ hồ của tiêu đề bài báo này không phải là vô tình. Dĩ nhiên chủ đề chính của nó là vai trò mà các giả thiết và định đề về tri thức do các thành viên khác nhau trong xã hội sở hữu trong phân tích kinh tế. Nhưng không có nghĩa điều này không hề liên can gì tới một câu hỏi khác có thể được bàn luận với cùng tiêu đề, câu hỏi ở chừng mực nào phân tích kinh tế hình thức truyền tải một lượng tri thức nào đó về cái xảy ra trong thế giới thực.

Download

Kinh Tế Học Và Tri Thức

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI

Bookmark (0)
ClosePlease login

EPUBMOBI Đọc Online [toc] Giới thiệu Kinh Tế Học Và Tri Thức ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Sự mơ hồ của tiêu đề bài báo này không phải là vô tình. Dĩ nhiên…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời