Kinh Bát Nhã

[toc]


Giới thiệu

Kinh Bát Nhã

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Bát Nhã Ba La Mật Ða Tâm Kinh (Prajnaparamitahridaya Sutra) là một trong các kinh căn bản và phổ thông của Phật Giáo Ðại Thừa. Thầy Thích Thanh Từ tụng

Download

Kinh Bát Nhã

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Bookmark (0)
ClosePlease login

EPUBPRCMOBI Đọc Online [toc] Giới thiệu Kinh Bát Nhã ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Bát Nhã Ba La Mật Ða Tâm Kinh (Prajnaparamitahridaya Sutra) là một trong các kinh căn bản và phổ…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời