Kim Bình Mai Ebook Pdf,Epub


Giới thiệu

Kim Bình Mai
Cách ly rảnh rỗi edit mấy cuốn Kim Bình Mai để ace thưởng thức. Nội dung thì sát nguyên tác, hình vẽ gợi cảm chứ không hở hang. Sau khi lọ mọ nghiên cứu thì chọn bộ 21 tập thay vì bộ 16 hoặc 60 tập.

Do tự dịch tự edit nên không tránh khỏi sai sót thấy lỗi thì bỏ qua nhé.
 

Download

Kim Bình Mai


FULL:


CBZ


MOBI

Bookmark (0)
ClosePlease login

Giới thiệu Kim Bình Mai Tweet! Cách ly rảnh rỗi edit mấy cuốn Kim Bình Mai để ace thưởng thức. Nội dung thì sát nguyên tác, hình vẽ gợi cảm…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời