Khấu Vấn Tiên Đạo Ebook

Một phàm nhân thiếu niên bởi vì một lần ngoài ý muốn mà ngộ nhập tiên đạo, đang cầu trên Tiên lộ giãy dụa tiến lên.

Tiên lộ khó như lên trời, đối mặt trùng điệp hiểm trở, hắn lòng cầu đạo y nguyên không giảm điểm hào.

Lại quay đầu, núi xanh vẫn tại, bạn cũ bạc trắng xương.

https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/sach02/Khau%20Van%20Tien%20Dao%20-%20Kou%20Wen%20Xia%20-%20Generated%20by%20GetTruyen.com.azw3


https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/sach02/Khau%20Van%20Tien%20Dao%20-%20Kou%20Wen%20Xia%20-%20Generated%20by%20GetTruyen.com.epub

Một phàm nhân thiếu niên bởi vì một lần ngoài ý muốn mà ngộ nhập tiên đạo, đang cầu trên…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *