Khát Khao Học Máy (Machine Learning Yearning)

Sau khi đọc xong cuốn sách này, bạn sẽ hiểu sâu hơn về cách lựa chọn hướng giải quyết kỹ thuật cho đề tài học máy.

Nhưng có thể cộng sự chưa rõ tại sao bạn lại chọn hướng đi như vậy. Ví dụ bạn muốn cả đội xác định và dùng một phép đo đơn trị, nhưng nếu mọi người không đồng tình, thì bạn sẽ làm gì để thuyết phục họ?

Đó là lý do tôi chủ tâm viết những chương rất ngắn. Bạn có thể dễ dàng thuyết phục quý đồng nghiệp bằng cách chia sẻ 1-2 trang của chương liên quan.

Chỉ với một vài thay đổi nhỏ về thứ tự ưu tiên có thể tác động lớn tới năng suất công việc của cả nhóm. Và bằng những thay đổi đó, tôi hi vọng bạn sẽ sớm trở thành siêu nhân Học Máy của cả đội!

https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/sach02/book_vn.md%20-%20Grip%20-%20Unknown.azw3

https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/sach02/book_vn.md%20-%20Grip%20-%20Unknown.epub

https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/sach02/book_vn.md%20-%20Grip%20-%20Unknown.mobi

https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/sach02/book_vn.md%20-%20Grip%20-%20Unknown.pdf

Bookmark (0)
ClosePlease login

Sau khi đọc xong cuốn sách này, bạn sẽ hiểu sâu hơn về cách lựa chọn hướng giải quyết kỹ thuật cho đề tài học máy. Nhưng có thể cộng…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời