Kẻ Hùn Vốn

[toc]


Giới thiệu

Kẻ Hùn Vốn

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


“Tại sao Bob lại giấu tất cả mọi người sự thật của tai nạn. Xe của anh ấy được bảo hiểm và hãng sẽ chịu trách nhiệm đền. Nhưng thực rõ ràng là hãng đã không làm gì cả. Hẳn là hãng cũng không biết nữa bởi vì ngày hôm sau, Bob phải gặp đối thủ để thử tìm một sự thỏa thuận.”

Download

Kẻ Hùn Vốn

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Bookmark (0)
ClosePlease login

Đọc Online [toc] Giới thiệu Kẻ Hùn Vốn ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI “Tại sao Bob lại giấu tất cả mọi người sự thật của tai nạn. Xe của anh ấy được bảo…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời