Kẻ Giết Người Đội Lốt

[toc]


Giới thiệu

Kẻ Giết Người Đội Lốt

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Kẻ Giết Người Đội Lốt (Perry Mason #40)
Nguyên tác: The Case of the Grinning Gorilla (1952) 
Tác giả: Erle Stanley Gardner
Dịch: Nguyễn Văn Thảo
NXB: Công An Nhân Dân 2002

 

Download

Kẻ Giết Người Đội Lốt

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Bookmark (0)
ClosePlease login

EPUBMOBI Đọc Online [toc] Giới thiệu Kẻ Giết Người Đội Lốt ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Kẻ Giết Người Đội Lốt (Perry Mason #40)Nguyên tác: The Case of the Grinning Gorilla (1952) Tác giả:…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời