It’s In His Kiss

[toc]


Giới thiệu

It’s In His Kiss

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Bridgertons #7

Chuyển ngữ: CHUIS_M

Ghi chú: Phần đặt trong (*…*) là chú thích của người dịch. Những phần trong (…) là lời của tác giả.

Dành tặng Steve Axelrod, vì cả trăm lí do. (Nhưng nhất là vì món trứng cá muối!)

Và dành tặng Paul, mặc dù có vẻ anh nghĩ tôi là tuýp người thích chia sẻ trứng cá muối.

 

Download

It’s In His Kiss

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Bookmark (0)
ClosePlease login

Đọc Online [toc] Giới thiệu It’s In His Kiss ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Bridgertons #7 Chuyển ngữ: CHUIS_M Ghi chú: Phần đặt trong (*…*) là chú thích của người dịch. Những phần trong…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời