Hy Vọng Táo Bạo

[toc]


Giới thiệu

Hy Vọng Táo Bạo

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Ngay từ đầu tập sách, Barack Obama tự giễu mình và đặt ngay một vấn đề mà từ trước đến nay mọi người thường nhìn về các chính trị gia: Làm chính trị là một khát vọng thu giữ quyền lực của cá nhân, hay đó là khát vọng nắm quyền lực để có thể chủ động thực thi được nhiều điều có ích trong cộng đồng, xã hội và thế giới.

Download

Hy Vọng Táo Bạo

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI

Bookmark (0)
ClosePlease login

EPUBPRCMOBI Đọc Online [toc] Giới thiệu Hy Vọng Táo Bạo ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Ngay từ đầu tập sách, Barack Obama tự giễu mình và đặt ngay một vấn đề mà từ…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời