Hùng Mạnh Hơn Sau Khủng Hoảng

[toc]


Giới thiệu

Hùng Mạnh Hơn Sau Khủng Hoảng

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Cuốn sách Hùng mạnh hơn sau khủng hoảng chỉ ra những thách thức cơ bản mà tất cả các tổ chức công và tư, tổ chức lợi nhuận và phi lợi nhuận, cần phải đối mặt và vượt qua nếu mong muốn tồn tại được với cuộc sống hiện tại.

Để có thể đối mặt và vượt qua những thách thức này, những tổ chức thành công sau cuộc khủng hoảng đã nghiên cứu và áp dụng bảy năng lực cần thiết, cho dù không thể làm chủ một cách hoàn toàn.

Download

Hùng Mạnh Hơn Sau Khủng Hoảng

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI

Bookmark (0)
ClosePlease login

EPUBMOBI Đọc Online [toc] Giới thiệu Hùng Mạnh Hơn Sau Khủng Hoảng ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Cuốn sách Hùng mạnh hơn sau khủng hoảng chỉ ra những thách thức cơ bản mà…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời