Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích

[toc]


Giới thiệu

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Thể loại: Xuyên không, Tình duyên, Tình yêu – Hôn nhân, Ngôn Tình

Khi boss trùm biến thành người phụ nữ điên dại, các nhân vật chính xuyên không cùng với trọng sinh đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?

Một phó bản cực kỳ khó đã mở ra.

Nhân vật chính trọng sinh: Hãy để ta chết đi, ta không muốn sống lại!

Nhân vật chính xuyên không: Ta muốn về, ta không cần xuyên đến nơi này!

Nhân vật chính của tiểu thuyết xuyên qua: Địa ngục kiểu mẫu là đây à? nhân vật phản diện lại có thể thăng thiên, đá kê chân? Đạo diễn, ta nghi ngờ mình đã cầm nhầm kịch bản.

Nhân vật ác: Lão tử không làm nữa! 

Minh Thù: Tiếp theo.

Nam: Thí chủ tu tiên sao? Nên tìm hiểu bảy mươi hai tư thế tu tiên chứ nhỉ?

Minh Thù:… Cút!

Download

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Bookmark (0)
ClosePlease login

[toc] Giới thiệu Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Thể loại: Xuyên không, Tình duyên, Tình yêu – Hôn nhân, Ngôn Tình Khi boss trùm…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời