Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 12

[toc]


Giới thiệu

Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 12

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Hãy trả lời em tại sao – tập 12

Các lỗ đen có một lực trọng trường mạnh đến nỗi ngay cả ánh sáng cũng không thể thoát ra khỏi chúng. Cho nên bạn có thể nghĩ rằng tiến đến những lỗ đen sẽ sinh ra một cảm giác nặng nề tăng dần dần hay bị nghiến bẹp. Điều đó có thực sự đúng hay không? Lỗ đen hoạt động như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong tập 12 của bộ sách Hãy trả lời em tại sao. Ngoài ra, trong tập này bạn còn được biết thêm nhiều thông tin về thế giới tự nhiên, trên trời – dưới đất, thiên đàng, vũ trụ nữa.

Download

Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 12

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Bookmark (0)
ClosePlease login

PDF Đọc Online [toc] Giới thiệu Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 12 ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Hãy trả lời em tại sao – tập 12 Các lỗ đen có…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời