Hai Mươi Năm Sau

[toc]


Giới thiệu

Hai Mươi Năm Sau

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Hai mươi năm sau là tập truyện thứ hai của thiên tiểu thuyết lịch sử dài bộ ba gồm: Ba người lính ngự lâm, Hai mươi năm sau và Tử tước Đờ Bragiơlon. Hai mươi năm sau diễn ra trong hoàn cảnh lịch sử nước Pháp những năm 1648-1649 khi mà các nhân vật của tập truyện thứ nhất đã thêm hai mươi tuổi đời. Lúc ấy, giáo chủ tể tướng de Richelieu và vua Luis XIII đã chết, vua Louis XIV nối ngôi mới có mười tuổi. Hoàng hậu Anne d Autriche làm nhiếp chính và đưa người tình của mình là giáo chủ Mazarin gốc Ý lên làm tể tướng.

Download

Hai Mươi Năm Sau

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Bookmark (0)
ClosePlease login

EPUBMOBI Đọc Online [toc] Giới thiệu Hai Mươi Năm Sau ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Hai mươi năm sau là tập truyện thứ hai của thiên tiểu thuyết lịch sử dài bộ ba…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời