Góc nhìn Sử Việt: Vua Bà Triệu Ẩu – Nguyễn Tử Siêu

[toc]


Giới thiệu ebook

Góc nhìn Sử Việt: Vua Bà Triệu Ẩu – Nguyễn Tử Siêu


Lịch sử văn hóa của một dân tộc không phải của riêng cá nhân nào, chính vì vậy, việc bảo tồn, gìn giữ và phát triển lịch sử văn hóa cũng không phải riêng một người nào có thể gánh vác được, nó thuộc về nhận thức chung của toàn xã hội và vai trò của từng nhân tố trong mỗi chặng đường lịch sử. Lịch sử là một khoa học. Lịch sử không phải là việc thống kê sự kiện một cách khô khan rời rạc. Bởi mỗi sự kiện trong tiến trình đó đều có mối liên kết chặt chẽ với nhau bằng sợi dây vô hình xuyên suốt không gian và thời gian tạo nên lịch sử của một dân tộc.

Dân tộc Việt Nam trải hơn một nghìn năm Bắc thuộc, gần trăm năm dưới ách cai trị của thực dân, đế quốc , nhưng con cháu bà Trưng, bà Triệu, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung… vẫn kiên trì bền chí, tin tưởng ở quá khứ hào hùng, không ngừng tranh đấu hướng tới tương lai rộng mở vì độc lập tự do của đất nước.

Đồng hành với mối quan tâm của toàn xã hội, Công ty Cổ phần Sách Alpha – một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, với tôn chỉ “Tri thức là sức mạnh” – đặc biệt quan tâm tới việc góp phần nâng cao hiểu biết của người dân về truyền thống văn hóa lịch sử đất nước.

Theo nhiều kết quả khảo sát, đánh giá nhu cầu của bạn đọc cho thấy, “lỗ hổng lịch sử” ở không ít người trẻ hiện nay hoàn toàn có thể bù lấp một phần dựa trên nhiều nguồn tư liệu, công trình nghiên cứu, sách cổ sách quý hiện đang được các Viện nghiên cứu, các tổ chức, cá nhân lưu giữ. Để chung tay tái hiện một cách rõ nét những mảnh ghép lịch sử dân tộc, Công ty sách Alpha đã triển khai dự án xuất bản mang tên Góc nhìn sử Việt với mục đích xuất bản lại và xuất bản mới một cách có hệ thống các công trình, tư liệu, sách nghiên cứu, sách văn học có giá trị… về lịch sử, bước đầu hình thành nên Tủ sách Di sản.

Bộ sách Góc nhìn sử Việt gồm có:

– eBook Việt – Hoa bang giao sử – Huyền Quang – Xuân Khôi – Đạt Chí

– eBook Cần Vương – Lê Duy Mật Kháng Trinh – Phan Trần Chúc

– eBook Trần Hưng Đạo – Hoàng Thúc Trâm

– eBook Quang Trung – Hoa Bằng

– eBook Lương Ngọc Quyến – Đào Trinh Nhất

– eBook Nữ tướng thời Trưng Vương – Nguyễn Khắc Xương

– eBook Cao Bá Quát – Trúc Khê

– eBook Lê Thái Tổ – Nguyễn Chánh Sắt

– eBook Nhà Tây Sơn – Tạ Quang Phát

– eBook Trung kỳ dân biến thỉ mạt ký – Phan Chu Trinh

– eBook Thi tù tùng thoại – Huỳnh Thúc Kháng

– eBook Việt – Pháp bang giao sử lược – Phan Khoang

– eBook Việt – Hoa thông sứ sử lược

– eBook Bế Lãng Ngoạn, Lê Văn Hòe

– eBook Việt Nam ngoại giao sử – Ưng Trình

– eBook Sử ký Đại Nam Việt – Khuyết Danh

Tiểu thuyết lịch sử Vua Bà Triệu Ẩu do Lương y Nguyễn Tử Siêu (1887- 1965) tái hiện cuộc lãnh đạo nhân dân chống quân Đông Ngô của một bậc nữ lưu nước Việt. Trích lời Vua Bà Triệu Ẩu: “Ta đây sở dĩ quên mình là tấm thân con gái, mà thanh gươm yên ngựa xông pha trong cõi chiến trường, mục đích là cốt để cứu quốc dân ta ra khỏi vòng nước lửa. Nếu lòng trời có tựa nước non này, thời Đức vua Trưng ở Mê Linh, là một bậc mở đường dẫn lối cho ta trước đó. Ta đã theo, thời tất ta phải theo Ngài, ta sẽ làm vua cả toàn cõi Viêm bang, chứ có khi nào ta lại chịu làm vua trong một vùng Lệ Hải này.”

Mời các bạn đón đọc.

Download ebook

Góc nhìn Sử Việt: Vua Bà Triệu Ẩu – Nguyễn Tử Siêu


Sách chờ duyệt bản quyền!:

Download App tải ebook,sách nói, khóa học tốt nhất: https://h.nhuttruong.com/app
Website: https://www.trươngđịnh.vn
Page:https://www.facebook.com/truongdinhvn/
Mail:www.truongdinh.vn@gmail.com

Bookmark (0)
ClosePlease login

[toc] Giới thiệu ebook Góc nhìn Sử Việt: Vua Bà Triệu Ẩu – Nguyễn Tử Siêu Tweet! Lịch sử văn hóa của một dân tộc không phải của riêng cá…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời