Giới thiệu và hướng dẫn VidoRev – Video WordPress Theme

[ad_1]

LIVE PREVIEWBUY FOR $59

SẢN PHẨM MỚI

VidoRev - Chủ đề Video WordPress - 1

Chủ đề VidoRev – Phiên bản hiện tại 2.9.9.9.9.2 (ngày 15 tháng 1 năm 2022) có sẵn để tải xuống!

XEM CHANGELOG

VidoRev – Chủ đề video WordPress

VidoRev (Video Revolution) là một Chủ đề WordPress đáp ứng phù hợp nhất cho băng hình, bộ phim, Tin tức, tạp chí hoặc là Blog. Với những tính năng mạnh mẽ dành cho Video sẽ mang đến một trải nghiệm hoàn toàn mới.

VidoRev - Chủ đề Video WordPress - 2VidoRev - Chủ đề Video WordPress - 3

VidoRev - Chủ đề Video WordPress - 4

VidoRev - Chủ đề Video WordPress - 5

VidoRev - Chủ đề Video WordPress - 6

VidoRev - Chủ đề Video WordPress - 7

VidoRev - Chủ đề Video WordPress - 8

VidoRev - Chủ đề Video WordPress - 9
Bản giới thiệu: https://youtu.be/Wnt4IKn1bdQ

VidoRev - Chủ đề Video WordPress - 10

VidoRev - Chủ đề Video WordPress - 11

VidoRev - Chủ đề Video WordPress - 12

VidoRev - Chủ đề Video WordPress - 13

VidoRev - Chủ đề Video WordPress - 14

VidoRev - Chủ đề Video WordPress - 15

VidoRev - Chủ đề Video WordPress - 16

Những đặc điểm chính

 • Nhập Demo bằng một cú nhấp chuột
 • API
  • API dữ liệu Youtube V3
  • API trình phát Youtube
  • Vimeo Data API V3
  • API trình phát Vimeo
  • API dữ liệu Twitch V5
  • API trình phát video nhúng Twitch
  • API dữ liệu hàng ngày
  • API trình phát hàng ngày
  • API đồ thị Facebook V2
  • API trình phát video nhúng của Facebook
  • API Google Drive V2
  • Thư viện VidoRev Kiểm soát Video trên Google Drive
 • Cửa hàng video WooCommerce
 • Nguồn cấp dữ liệu Instagram
 • Bản dịch đã sẵn sàng
 • Tự động phát hiện mạng video
 • Hỗ trợ video tự lưu trữ
 • Người dùng gửi video
 • Kênh
 • Đăng ký
 • Bình luận trên Facebook
 • Phát trực tiếp trên Youtube
 • Loạt video
 • BuddyPress
 • Bình luận Disqus
 • Tự động tìm nạp video từ YouTube:
  1. Hình thu nhỏ của Video
  2. tiêu đề video
  3. Mô tả video
  4. Thẻ video
  5. Thời lượng Video
  6. Số lượt xem video
  7. Lượt thích video
  8. Số lượt không thích video
 • Tự động tìm nạp video từ Vimeo (hỗ trợ video riêng tư):
  1. Hình thu nhỏ của Video
  2. tiêu đề video
  3. Mô tả video
  4. Thẻ video
  5. Thời lượng Video
  6. Số lượt xem video
  7. Lượt thích video
 • Tự động tìm nạp video từ Dailymotion:
  1. Hình thu nhỏ của Video
  2. tiêu đề video
  3. Mô tả video
  4. Thẻ video
  5. Thời lượng Video
  6. Số lượt xem video
 • Tự động tìm nạp video từ Facebook:
  1. VideoThumbnail
  2. tiêu đề video
  3. Mô tả video
  4. Thời lượng Video
  5. Lượt thích video
 • Nhập Video từ YouTube, các kênh của Vimeo với: Robot video WordPress
 • Nhập Video từ YouTube, các kênh của Vimeo với: Video Youtube cho các bài đăng trên WordPress
 • Nhập Video từ YouTube, các kênh của Vimeo với: Plugin tự động của WordPress
 • Nhập phim TMDB ( Hướng dẫn )
 • Tự động tìm nạp video từ Twitch:
  1. Hình thu nhỏ của Video
  2. tiêu đề video
  3. Mô tả video
  4. Thời lượng Video
  5. Thẻ video
  6. Số lượt xem video
 • Tự động tìm nạp video từ Google Drive:
  1. Hình thu nhỏ của Video
  2. tiêu đề video
  3. Thời lượng Video
 • Quảng cáo video PRE-ROLL (Quảng cáo trên phương tiện truyền thông tương tác của Google [Google IMA] SDK cho HTML5)
 • Trình phát video
  • Tự chạy
  • Tiếp theo tự động
  • Quảng cáo video (Quảng cáo video PRE-ROLL với Google IMA)
  • Có 03 kiểu dáng
 • Thư viện hộp đèn video đẹp
  • Trình phát video
  • Tự chạy
  • Tiếp theo tự động
  • Quảng cáo video (Quảng cáo video PRE-ROLL với Google IMA)
  • Bài viết được đề xuất
  • Bình luận trực tiếp
 • Danh sách phát video
  • Tự chạy
  • Tiếp theo tự động
  • Quảng cáo video (Quảng cáo video PRE-ROLL với Google IMA)
 • Plugin xếp hạng IMDB
 • Phân trang
  • Số trang
  • Cuộn vô hạn
  • Nút tải thêm
  • Nút Trước / Tiếp theo
 • Tủ khóa xã hội
 • myCRED
 • Nhiều liên kết
 • bbPress – Diễn đàn
 • SDK Facebook (thay đổi ngôn ngữ)
 • Video hấp dẫn
 • Báo cáo video
 • Bộ đếm lượt xem, thích, không thích và bình luận
 • Diễn viên video
 • Giám đốc video
 • Sẵn sàng cho Retina
 • 100% thiết kế đáp ứng
 • Hỗ trợ HTML5 & CSS3
 • Thân thiện với thiết bị di động
 • Nhập Kênh & Danh sách phát trên Youtube vào WordPress
 • Megamenu
 • Kiểm duyệt video
 • Màu chồng chéo không giới hạn
 • Hỗ trợ hơn 700 Phông chữ Google
 • Tương thích với WPML
 • Phải sang trái (RTL)
 • Người dùng gửi bài đăng
 • Người dùng gửi danh sách phát
 • Người dùng gửi kênh
 • Cài đặt Quảng cáo Người dùng
 • BuddyPress & myCred
 • Chế độ xem trước
 • Tài liệu
 • Và nhiều hơn nữa…

Cấu hình mẫu:

https://www.youtube.com/watch?v=Wnt4IKn1bdQ&list=PLqhxfUXY-hVFKWkatZ1KOt9Wq399Fdxk7

Nhật ký thay đổi:

  Ver 2.9.9.9.9.2 (01/15/2022)
    - 1. Update: Youzify 3.3.0 (formerly Youzer)
    - 2. Fixed: Channel query by user ID not working in Multisite
    - 3. Minor bugfixes
  Ver 2.9.9.9.9.1 (10/12/2021)
    - 1. Update: Youzify 3.2.5 (formerly Youzer)
    - 2. Fix: MyCred's CSS file load failed
    - 3. Compatible with Drag & Drop Upload CF7 plugin Pro Version (chunk upload feature)
    - 4. Encrypt video link in HTML code ( For self-hosted videos when used with FluidPlayer )
    - 5. Compatible with WP Offload Media Lite plugin (Front-end video submission form)
    - 6. Minor bugfixes
  Ver 2.9.9.9.9.0 (09/10/2021)
    - 1. Update: Youzify 3.1.9 (formerly Youzer)
    - 2. Compatible with CleanLogin 1.12.8
    - 3. Fix: IMDB score not showing when Ajax load in content block
    - 4. Fix: Button is not visible in focus state (due to MyCred css library)
    - 5. Fix: Video ad unmute button not showing.
    - 6. Add some hooks in the video post submission source code.
    - 7. Minor bugfixes
  Ver 2.9.9.9.8.9 (07/21/2021)
    - 1. Update: Youzify 3.1.6 (formerly Youzer)
    - 2. Compatible with WP 5.8 ( use the classic management tool for widgets )
    - 3. Minor bugfixes
  Ver 2.9.9.9.8.8 (06/24/2021)
    - 1. Update: Youzify 3.1.5 (formerly Youzer) - Working with BuddyPress 8.0
    - 2. Compatible with: Youzify 3.1.5 (formerly Youzer)
       Please review the instructions carefully before performing the upgrade: https://www.youtube.com/watch?v=f_PVRzdS14U
       We are not responsible if you make a mistake and lose data. Ideally, you should back up before doing this.

    - 3. Custom field for video preview [use to replace main video in preview mode]
  Ver 2.9.9.9.8.6 (05/14/2021)
    - 1. Update: PLYR 3.6.8
    - 2. Update: OverlayScrollbars 1.13.1
    - 3. Update: Youzify 3.1.2 (formerly Youzer)
    - 4. Compatible with: Youzify 3.1.2 (formerly Youzer)
       Please review the instructions carefully before performing the upgrade: https://www.youtube.com/watch?v=f_PVRzdS14U
       We are not responsible if you make a mistake and lose data. Ideally, you should back up before doing this.

    - 5. Update: Hooks (for programmers - data processing when opening the video lightbox)
    - 6. Improved: myCred hook for player when watching video
    - 7. Fixed some bugs related to horizontal scroll bar on iOS 14.5 ( MalihuScrollbar & OverlayScrollbars )
    - 8. Minor bugfixes
  Ver 2.9.9.9.8.5 (04/02/2021)
    - 1. Update: CMB2 2.9.0
    - 2. Compatible with: CMB2 2.9.0
    - 3. Update: Youzify 3.0.9 (formerly Youzer)
    - 4. Compatible with: Youzify 3.0.9 (formerly Youzer)
       Please review the instructions carefully before performing the upgrade: https://www.youtube.com/watch?v=f_PVRzdS14U
       We are not responsible if you make a mistake and lose data. Ideally, you should back up before doing this.

    - 5. Update: PLYR 3.6.4
    - 6. New: "Infinite Scroll" paging for content blocks.
    - 7. New: "Loadmore Button" paging for content blocks.
    - 8. Fixed: Google IMA ads cannot be clicked
    - 9. Minor bugfixes
  Ver 2.9.9.9.8.4 (02/28/2021)
    - 1. Update: CMB2 2.8.0
    - 2. Compatible with: CMB2 2.8.0
    - 3. Update: Youzify 3.0.4 (formerly Youzer)

    - 4. Compatible with: Youzify 3.0.4 (formerly Youzer)
       Please review the instructions carefully before performing the upgrade: https://www.youtube.com/watch?v=f_PVRzdS14U
       We are not responsible if you make a mistake and lose data. Ideally, you should back up before doing this.

    - 5. Compatible with: CleanLogin 1.12.4.6

    - 6. myCRED: Additional features for hook "[VidoRev] Points for Viewing Videos":
       As soon as video starts playing
       Interval - For each x number of seconds watched
       Users will have to watch the entire video to earn points

    - 7. Add some hooks to customize the query (for Developer)
    - 8. Minor bugfixes
    - 9. Update Documentation
  Ver 2.9.9.9.8.3 (01/24/2021)
    - 1. Update: FontAwesome 5.15.2
    - 2. Improve: FontAwesome Shim Load for V4
  Ver 2.9.9.9.8.1 (01/22/2021)
    - 1. Fix: User Report Video ( Submit report without login - Error message)
    - 2. Improve: Notifications Page ( Display notification when not subscribed to any channel )
    - 3. Fix: Youtube Automatic ( The duration of the video imported from Youtube is incorrect. )
    - 4. Fix some spelling mistakes.
    - 5. Optimize and add options to enable/disable WP-Nonces for compatibility with some cache tools.
    - 6. Upgrade: FontAwesome 15.15.1
    - 7. Upgrade: Lazysizes 5.3.0
    - 8. Added feature for Multi-Links in Multi-Group mode ( You can use the Prev / Next button to go through all videos in the group. )
    - 9. Improve: Video Advertising for Self-Hosted video on iOS
    - 10. Fix: Schema-Makup when using Yet Another Stars Rating plugin
    - 11. Minor bugfixes
  Ver 2.9.9.9.8.0 (11/23/2020)
    - 1. New feature: Sign In To Watch ( https://beeteam368.net/vidorev/unravel-solving-puzzles-with-yarn/ )
    - 2. Upgrade: Advance Filter Tags ( Advance Search 2.0 ) - User experience and interaction
    - 3. Improve: Time-Lapses 
    - 4. Update: PLYR 3.6.3
    - 5. Improve: Watch Trailer for Membership feature
    - 6. Upgrade: User Report Video - Submit report without login
    - 7. Minor bugfixes
  Ver 2.9.9.9.7.9 (10/26/2020)
    - 1. Fix: Megamenu - Duplicated data fields in WordPress menu management.
    - 2. Fix: Youzer's header overlaps the main navigation bar
    - 3. Compatible with Cleanlogin version: 1.12
    - 4. Add link for a playlist title [Sub-toolbar]
    - 5. Improved instagram visibility in post content ( Instagram Embeds )
    - 6. Minor bugfixes
  Ver 2.9.9.9.7.8 (10/03/2020)
    - 1. Improve: Header template
    - 2. Improve: Footer template
    - 3. Compatible with Elementor Pro Header and Footer builder mode ( Turotial: https://youtu.be/neylUoF4v_I )
  Ver 2.9.9.9.7.7 (10/02/2020)
    - 1. Improve: Option Off/On background image for player
    - 2. Compatible with the new Twitch API [App Access Tokens] ( https://www.youtube.com/watch?v=jgZIGoS_Hd0 )
    - 3. Ignore the old method of fetching data from Twitch API-V5
  Ver 2.9.9.9.7.6 (09/29/2020)
    - 1. New: Custom Color For Main Navigation
    - 2. New: Preview Thumbnails for FluidPlayer ( self-hosted video )
    - 3. Improve: Background image for FluidPlayer & MediaElements.js ( featured image )
    - 5. Fix: RTL ( Full-Width Mode )
    - 6. Minor bugfixes
  Ver 2.9.9.9.7.5 (09/19/2020)
    - 1. Update: Youzer 2.6.0
    - 2. Update: Compatible with Youzer's Lazyload feature
    - 3. Fix: Youtube Automatic ( Error Object: PageInfo->totalResults)
    - 4. Fix: Youtube Importer ( PHP-Error when category is not selected )
    - 5. Minor bugfixes
  Ver 2.9.9.9.7.4 (09/14/2020)
    - 1. New: Pagination for Single Playlist ( Video post list )
    - 2. New: Pagination for Single Actor ( Video post list )
    - 3. New: Pagination for Single Director ( Video post list )
    - 4. New: Support WP Pagenavi for single Channel
    - 5. New: Pagination for Single Post Video ( When operating in playlist mode ) 
    - 6. New: Support Overlay-Scrollbars library ( ThemeOptions -> Styling -> Scroll to: Scrollbar Library )
    - 7. Bug fix: RTL for Sidemenu ( Full-width mode )
    - 8. Bug fix: CSS conflict with YASR Plugin.
    - 9. Minor bugfixes
  Ver 2.9.9.9.7.3 (09/06/2020)
    - 1. Bug fix: Query function for video posts with Playlist and Channel.
    - 2. Bug fix: Suggested Posts - Query ( PHP Error when querying a post from a series or playlist ).

    - 3. Data upgrade tool for Channels and Playlists ( convert data from old versions for compatibility with version 2.9.9.9.7.3 and future versions ). Go to: WordPress Dashboard -> VidoRev -> UPGRADES CHANNELS/PLAYLISTS ( Converts data type from integer to string )

  Ver 2.9.9.9.7.2 (09/05/2020)
    - 1. New: Support "myCred Sell Content" for Video Post: https://beeteam368.net/vidorev/the-dark-tower-trailer/
    - 2. Update: Youzer 2.5.8
    - 3. Update: Documentation
    - 4. Fix: Youzer's sidebar is not working properly ( on full width layout )
    - 5. Fix: Some query functions are not working correctly ( find channel by post ID, find series by post ID ... )
    - 6. Minor bugfixes
  Ver 2.9.9.9.7.1 (08/27/2020)
    - 1. Update: Youzer 2.5.7
    - 2. Update: Compatible with Elementor's "Optimized DOM Output" version 3.x - https://developers.elementor.com/dom-improvements-ahead-html-wrappers-removal-from-v3-0/
    - 3. Update: VidoRev Extensions 2.9.9.9.7.1
  Ver 2.9.9.9.6.9 (08/14/2020)
    - 1. Update: Youzer 2.5.5
    - 2. Fix: MegaMenu not working (Front-End)

WORDPRESS 5.5

Nếu bạn gặp lỗi javascript hoặc không thể cập nhật qua Envato Market Plugin khi sử dụng WordPress 5.5 – Vui lòng xem hướng dẫn bên dưới để cập nhật VidoRev lên phiên bản mới nhất (2.9.9.9.6.8 – Phiên bản này tương thích với WordPress 5.5 (phát hành ngày 11 tháng 8 năm 2020):

1 / Vào: https://themeforest.net/downloads

2 / Di chuyển đến chủ đề VidoRev, Nhấp để chỉ tải xuống và tệp WordPress có thể cài đặt.

3 / Cài đặt và kích hoạt plugin “WP File Manager”.

4 / Vào Bảng điều khiển WordPress -> Trình quản lý tệp WP -> Mở thư mục “wp-content / themes”, sau đó tải lên phiên bản mới nhất của chủ đề và giải nén (Để giải nén, nhấp chuột phải vào tệp -> Giải nén tệp từ kho lưu trữ – > Đây)

Video hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=kPCLsVmDqdI

  Ver 2.9.9.9.6.8 (08/12/2020)
    - 1. Update: Youzer 2.5.4
    - 2. Fix: Javascript Object Error in WordPress 5.5
    - 3. Fix: wp_localize_script not working on WordPress 5.5 ( https://make.wordpress.org/core/2020/08/05/more-support-for-javascript-i18n-in-wordpress-5-5/ )

  Ver 2.9.9.9.6.6 (07/15/2020)
    - 1. Update: Fluidplayer 3.0.4
    - 2. Fix: Register Form ( Compatible with CleanLogin version 1.11.1 )

  Ver 2.9.9.9.6.5 (07/06/2020)
    - 1. Update: Youzer 2.5.1
    - 2. Fix: User Submit Post ( Compatible with ContactForm7 version 5.2 )

  Ver 2.9.9.9.6.4 (06/28/2020)
    - 1. Update: Fluidplayer 3.0.3
    - 2. Fix: Automatically identify MP4 and M3U8 files [with FluidPlayer Library]

  Ver 2.9.9.9.6.3 (06/22/2020)
    - 1. Improved: Block widget & Slider Widget ( Add hooks for easy customization )
    - 2. Fix: "User Submit Video" does not work with Polylang
    - 3. Fix: "Youtube Importer" Javascript Error ( when the playlist has a private video )

  Ver 2.9.9.9.6.2 (06/10/2020)
    - 1. Improved: Notification feature ( New videos of the week and month )
    - 2. Improved: Notification feature ( Hide blinking icon when visiting notification page )
    - 3. Improved: Widget Navigation Menu ( wordpress default widget )
    - 4. Update: Fluidplayer 3.0.1 ( Added option to use 3.x version via CDN )
    - 5. Update: Youzer 2.5.0
    - 6. Update: Notice for updating VidoRev Extensions plugin on WordPress Dashboard
    - 7. Update: Google API Library for PHP 2.5.0
    - 8. Improved: Channel Block in Single Post Video ( Display channel of video and subscription button )
    - 9. Fix: Right To Left ( The slider does not work when RTL mode is enabled )

  Ver 2.9.9.9.6.1 (05/20/2020)
    - 1. Fix: PHP - Fatal Error ( User Submit Video [Front-End] - When not using drag and drop mode )
    - 2. Update: Youzer 2.4.9

  Ver 2.9.9.9.6 (05/16/2020)
    - 1. Compatible with Font Awesome 5
    - 2. Fix: Conflict with Font Awesome 5 when used with Elementor
    - 3. Improved: Remove the yz-icons library (Font Awesome 5) of Youzer

  Ver 2.9.9.9.5 (05/15/2020)
    - 1. New Youtube Live Video: https://beeteam368.net/vidorev/youtube-live-video/
    - 2. New: Drag & Drop Upload for video field: https://beeteam368.net/vidorev/submit-your-video-2/ [ https://www.youtube.com/watch?v=gt3bu-9Dem8 ] - ( Works with two modes: Self-Hosted & On Another Server [via FTP] )
    - 3. New: TimeLapse Style 2: https://beeteam368.net/vidorev/how-to-play-piano-easy-first-piano-lesson-2/
    - 4. Improved: Video Lightbox ( Query same Series & same Playlist )
    - 5. Improved: Video Lightbox ( Query Sort By: Title, Oldest Items, Preserve post ID order )
    - 6. Improved: Video Lightbox ( New layout [Special] )
    - 7. Improved: User Submit Post ( Add some hooks )
    - 8. Update: PLYR 3.6.2
    - 9. Update: Youzer 2.4.8
    - 10. Update: Documentation
    - 11. Fix: Video Ad ( Google Adsense )
    - 12. Minor bugfixes

  Ver 2.9.9.9.4 (04/10/2020)
    - 1. Fix: Woocommerce Membership on the video lightbox
    - 2. Fix: VidoRev Javascript Library ( Woocommerce Membership on the video lightbox )
    - 3. Update: Envato Theme Check (wp_body_open() ) function
    - 4. Improved: Login icon for mobile devices

  Ver 2.9.9.9.3 (04/03/2020)
    - 1. New: TMDB TV-Shows Import ( for single video post & video series )
    - 2. New: TMDB TV-Shows Import - Automatically Generate the Post Thumbnail
    - 3. New: Dynamic Video Ads ( https://beeteam368.net/vidorev/exo-electric-kiss-dance-practice/ )
    - 4. Update: Youzer 2.4.7
    Note: after updating Youzer to version 2.4.7, you need to follow the steps below:
    Notice 1 : First of all install the new patch "Optimize Youzer Database".
    Notice 2 : Install the second patch "Upgrade media system database".
    (Video Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=oMAdUARCXbw )

    - 5. Fix: PLYR Fullscreen mode in Safari (iOS 13.4)
    - 6. Minor bugfixes

  Ver 2.9.9.9.2 (03/26/2020)
    - 1. New: TMDB Movie Import - Automatically Generate the Post Thumbnail ( https://www.youtube.com/watch?v=M97IAul2BbA )
    - 2. Update: Youzer 2.4.6

    Note: after updating Youzer to version 2.4.6, you need to follow the steps below:

    Notice 1 : First of all install the new patch "Optimize Youzer Database".
    Notice 2 : Install the second patch "Upgrade media system database".

  Ver 2.9.9.9 (03/26/2020)
    - 1. New: Time-Lapse ( seekTo ) for Single Video: https://www.youtube.com/watch?v=MFE0DE7I3JM
    - 2. Update: Twitch API ( V5 to new Twitch API: https://dev.twitch.tv/docs/api )
    - 3. Improved: Optimize the display of video lightbox on Ultrawide screen
    - 4. Improved: Fetch Data for Twtich Video
    - 5. Update: VidoRev Extensions Version 2.9.9.9.1
    - 6. Update: Youzer 2.4.5

    Note: after updating Youzer to version 2.4.5, you need to follow the steps below:

    Notice 1 : First of all install the new patch "Optimize Youzer Database".
    Notice 2 : Install the second patch "Upgrade media system database".

  Ver 2.9.9.8 (03/23/2020)
    - 1. Fix: Fatal Error: Yet Another Stars Rating Plugin v2.2.3 ( https://themeforest.net/item/vidorev-video-wordpress-theme/21798615/faqs/42512 )
    - 2. Update: VidoRev Extensions Version 2.9.9.9
    - 3. Update: Youzer 2.4.3

    Note: after updating Youzer to version 2.4.3, you need to follow the steps below:

    Notice 1 : First of all install the new patch "Optimize Youzer Database".
    Notice 2 : Install the second patch "Upgrade media system database".

  Ver 2.9.9.6 (03/22/2020)
    - 1. New (Beta): Woocommerce Membership - Restrict Content & Video ( https://woocommerce.com/products/woocommerce-memberships/ )
    - 2. New (Beta): Woocommerce Membership - Hide ads with members who bought a plan ( https://woocommerce.com/products/woocommerce-memberships/ )
    - 3. Improved: Video Ads for Plyr Player
    - 4. Improved: User Submit Video
    - 5. Update: Youzer 2.4.2
    - 6. Update: Documentation
    - 7. Update: TMDB Import ( Movie name in local language [if available] )
    - 8. Fix: Preview mode for protected videos ( Premium Video & Membership )
    - 9. Fix: Selecting the post format does not work correctly on MacOS ( Add New/Edit Post )
    - 10. Minor bugfixes

    Note: after updating Youzer to version 2.4.2, you need to follow the steps below:

    Notice 1 : First of all install the new patch "Optimize Youzer Database".
    Notice 2 : Install the second patch "Upgrade media system database".

  Ver 2.9.9.3 (03/06/2020)
    - 1. New: TMDB Movie Import ( for single post video: https://www.youtube.com/watch?v=kQoG_3Is5Ws - https://beeteam368.net/vidorev/warcraft-movie-official-trailer/ )
    - 2. New: Compatible With: Video Blogster Pro ( https://codecanyon.net/item/video-blogster-pro-import-youtube-dailymotion-hulu-mixcloud-soundcloud-spotify-vimeo/9497256 )
    - 3. New: Upload button for self-hosted videos ( in Add new/Edit post - Admin Dashboard )
    - 4. New: Actor/Director Background Banner
    - 5. Update: PLYR v3.5.10
    - 6. Update: Documentation
    - 7. Update: Add some hooks ( for vidorev_thumbnail function )
    - 8. Improved: data fetch feature ( for video post )
    - 9. Improved: Vidorev Javascript Library
    - 10. Minor bugfixes

  Ver 2.9.9.2 (02/03/2020)
    - 1. New: PLYR Player for Youtube - http://demo.beeteam368.com/vidorev/vdm-the-label-swimwear-fashion-show/
    - 2. New: PLYR Player for Vimeo - http://demo.beeteam368.com/vidorev/artifacts-fashion-film/
    - 3. New: Support CloudFlare Video Embed - http://demo.beeteam368.com/vidorev/cloudflare-video-embed/
    - 4. New: Bulk update tool (random) for likes and dislikes
    - 5. Update: CMB2 Version 2.7.0
    - 6. Update: Vimeo.php Library 3.0.5
    - 7. Update: Select2 Javascript Library 4.0.13
    - 8. Update: Lazyload Library 5.2.0
    - 9. Improved: Vidorev Javascript Library
    - 10. Minor bugfixes

  Ver 2.9.9.1 (01/20/2020)
    - 1. Update: FluidPlayer 2.4.10
    - 2. Fix: Hls.isSupported() function does not work on iOS - Safari Browser

  Ver 2.9.9 (01/09/2020)
    - 1. New: Query offset ( for widget Block [Elementor] )
    - 2. New: Query offset ( for widget Slider [Elementor] )
    - 3. Improved: Related Posts ( post format video )

  Ver 2.9.8 (01/03/2020)
    - 1. New: Posting Without Login ( for User Submit Post )
    - 2. New: Notify by email when approving posts submitted by users ( for User Submit Post )
    - 3. Improved: Video Multi-Links in Playlist ( Query String [URL] )
    - 4. Improved: Query in Single Playlist ( Ascending Order & Sescending Order )
    - 5. Improved: Query in Shortcode Playlist ( Ascending Order & Sescending Order )
    - 6. Improved: Multi-Links ( Query String [URL] )
    - 7. Fix: Generate Attachment Metadata for Video ( for User Submit Post [ WordPress Stateless Media Plugin ] https://github.com/wpCloud/wp-stateless/issues/418#issuecomment-570072665 )
    - 8. Update: CSS for myCred Leaderboard Widget [ with Elementor ]
    - 9. Minor bugfixes

  Ver 2.9.6 (12/16/2019)
    - 1. Update: FluidPlayer 2.4.9
    - 2. Update: Video Ad ( VPAID 2.0 for self-hosted video )
    - 3. Update: User Submit ( Playlists Awaiting Review )
    - 4. Update: User Submit ( Channels Awaiting Review )
    - 5. Update: Hide Video Ad for subscriptions groups ( Paid Membership Pro )
    - 6. Update: CSS for myCred Leaderboard Widget
    - 7. Minor bugfixes

  Ver 2.9.3 (12/03/2019)
    - 1. Improved: VidoRev Javascript Library (for player)
    - 2. Improved: Autoplay Policy Changes ( Muted autoplay is always allowed )
    - 3. New: Preview Mode ( Video )
    - 4. New: Preview Mode ( Image Slideshow )
    - 5. Fix: Shortcode Video
    - 6. Minor bugfixes

  Ver 2.9.2 (11/28/2019)
    - 1. Update: Youzer 2.3.9
    - 2. Update: Documentation
    - 3. New: Assign video posts to channels and playlists ( WP Automatic plugin & Youtube Videos To WordPress Posts plugin )
    - 4. New: Ad above the channel
    - 5. Minor bugfixes
    - 6. Use shortcodes for ad positions

  Ver 2.9.1 (11/21/2019)
    - 1. Update: Youzer 2.3.7

  Ver 2.9.0 (11/20/2019)
    - 1. New: Quality tags ( for single post video )
    - 2. Update: Youzer 2.3.6
    - 3. Minor bugfixes

  Ver 2.8.9 (11/12/2019)
    - 1. New: [Ad] Above Video Player
    - 2. New: Weibo Sharing
    - 3. Improved: Widget post-on hook
    - 4. Improved: Schema Makups
    - 5. Improved: Turn ON/OFF iframe sharing
    - 6. Fix: Single Post Playlist ( Notice: Undefined index )
    - 7. Update: Documentation
    - 8. Improved: fetch data with WP Automatic Plugin
    - 9. Improved: fetch data with WP Video Robot plugin
    - 10. Improved: fetch data with Youtube Videos To WordPress Posts plugin

  Ver 2.8.8 (10/28/2019)
    - 1. New: Ads Settings for Members
    - 2. New: Like/Dislike/Viewing (Video) hooks for myCRED
    - 3. Improved: User Submit Video (player library for self-hosted video)
    - 4. Improved: Video Advertising on Lightbox
    - 5. Improved: Translate PO file ( Vidorev Extensions plugin )
    - 6. Minor bugfixes

  Ver 2.6.8 (10/08/2019)
    - 1. New: Custom Player aspect ratio ( width/height*100% for Desktop & Mobile)
    - 2. Improved: Next/Prev video button ( playlist, series )
    - 3. Improved: Multi-Links
    - 4. Fix: Ajax Search Lite ( javascript conflict )
    - 5. Fix: Smash Balloon Social Photo Feed ( php & css conflict )

  Ver 2.3.9 (09/12/2019)
    - 1. Improved: Verify purchase code

  Ver 2.3.8 (09/10/2019)
    - 1. New: Notifications ( features for channel )
    - 2. New: Video Subtitles ( for self-hosted video - Webvtt (.vtt) format )
    - 3. New: Video Series ( style 3 )
    - 4. New: Advance Filter Tags ( with Blog Page Template )
    - 5. New: WooCommerce Premium Video ( Sell Video )
    - 6. Update: Youzer 2.3.4
    - 7. Update: Documentation
    - 8. Fix: Actor & Director Query
    - 9. Improved: Player Library
    - 10. Minor bugfixes

  Ver 2.1.9 (07/5/2019)
    - 1. Fix: Channel Tab Order
    - 2. Fix: CSS series Dropdown Style
    - 3. Add Hook for Video Ad ( HTML mode )

  Ver 2.1.8 (06/27/2019)
    - 1. New: AMP for Single Video Post
    - 2. New: Compatible with OPT-IN PANDA ( You need to buy this plugin to use: https://codecanyon.net/item/optin-panda-for-wordpress/10224279 )
    - 3. New: Front-end Submission ( Storage in Google Drive via Service Account )
    - 4. New: Front-end Submission ( Storage on Another Server via FTP )
    - 5. New: Dropdown Style for Video Series
    - 6. New: Theater Mode
    - 7. Update: Youzer 2.3.1
    - 8. Fix: Shortcode Playlist & Video ( JSON Error )
    - 9. Improved: Single Video Playlist
    - 11. Fix: Auto Fetch Data (Views, Likes, Dislike Count)
    - 12. Minor bugfixes

  Ver 2.1.6 (05/22/2019)
    - 1. WP Requirements Compliant
    - 2. Improved: Lazyload Image ( Performance )
    - 3. Fix: Admin Javascript Error
    - 4. Update: Youzer 2.2.6
    - 5. Fix: Placeholder Background in Lazyload mode (CSS)

  Ver 2.1.1 (05/15/2019)
    - 1. Fix: Youtube Live Broadcast - Image Thumbnails ( not showing in lazyload mode )
    - 2. Fix: Widget Post Query
    - 3. Fix: Video Player ( VidoRev Javascript Library )
    - 4. Update: Youzer 2.2.5

  Ver 2.1.0 (05/13/2019)
    - 1. New: Single Video Clean Style ( http://demo.beeteam368.com/vidorev/can-flarp-protect-iphone-x-from-50-ft-drop-test/ )
    - 2. New: Pre-Roll Video Ad for Embed Mode ( supports: Image, HTML5 Video, Google Adsense, Google IMA )
    - 3. New: Front-end Submission ( Maximum upload file size for free level )
    - 4. New: Front-end Submission combined with Paid Membership Pro plugin
    - 5. New: Time Ago ( Change your post date display to “time ago” format )
    - 6. New: Whatsapp Share Button
    - 7. Improved: Youtube Automatic: User, Channel with API Search ( publishedAfter, publishedBefore )
    - 8. Improved: Youtube Automatic: Sub API Key ( Apply API key for each task )
    - 9. Improved: Youtube Automatic: Compare and ignore duplicate videos
    - 10. Improved: Front-end Submission
    - 11. Improved: Sample Data [ fix bug & add new sample data for full-width mode ]
    - 12. Fix: Fake View Counts ( in Classic Editor Mode )
    - 13. Fix: Youtube Importer ( Error importing titles containing special characters )
    - 14. Fix: Facebook Comment loading icon.
    - 15. Fix bug CSS & JS
    - 16. Upgrade: MailPoet 3 ( Replace for MailPoet 2 )
    - 17. Update: Youzer 2.2.4
    - 18. Update: Documentation
    - 19. Envato's new requirements

  Ver 2.0.4 (03/21/2019)
    - 1. Fix: VidoRev Thumbnail
    - 2. Improved: Playlist View All

  Ver 2.0.3 (03/20/2019)
    - 1. Fix: RTL
    - 2. Improved: Javascript Performance
    - 3. Improved: IMDB Plugin
    - 4. Fix: CMB2 ( multi-links )
    - 5. Improved: VidoRev Video Library
    - 6. New: Fake Likes, Dislikes, Views
    - 7. Improved: Schema Markup
    - 8. Improved: Custom CSS

  Ver 2.0.0 (03/07/2019)
    - 1. New: FluidPlayer
    - 2. New: Digital Video Ad Serving Template (VAST)
    - 3. New: Full-Width Layout
    - 4. New: Schema ( Google Structured Data Markup ) For Single Post (& Video)
    - 5. New: Embedding and Sharing Videos
    - 6. New: Slider Styles: 9 & 10 (for Elementor)
    - 7. New: Block Layouts: Grid Default - Full Width, Grid Special - Full Width, Grid Modern - Full Width, Grid Poster - Full Width, Grid Small - Full Width (for Elementor)
    - 8. New: Ajax Live Data Search ( for Side Menu layout )
    - 9. New: Show More/Less Button for Single Post Video
    - 10. Update: CMB2 2.6.0
    - 11. Improved: Video Ads
    - 12. Improved: Channel, Playlist Query
    - 13. Improved: Auto Fetch Data
    - 14. Improved: Youtube Automatic
    - 15. Improved: Youtube Importer    
    - 16. Improved: Series & Playlist target link (for Elementor)
    - 17. Update: Documentation
    - 18. Minor bugfixes
    - 19: Allow Users to Delete the Post From the Front-End

  Ver 1.3.6 (01/19/2019)
    - 1. New: Trailer Video ( with Paid Membership Pro )
    - 2. New: Shortcode Video
    - 3. New: Shortcode Playlist
    - 4. New: Wistia (iframe) Embed
    - 5. New: Video Lightbox Title
    - 6. New: Roles ( front-end submit post )
    - 7. New: Widget Related Posts ( for single post )
    - 8. New: Premium Download with External links
    - 9. New: Update Post, Playlist, Channel from the Front-end
    - 10. Update: Youzer 2.1.9
    - 11. Update: CMB2 2.5.1
    - 12. Improved: Video Lightbox for Embed mode
    - 13. Improved: Blog Page Template
    - 14. Improved: WooCommerce & BBPress Sidebar
    - 15. Improved: Slider 2 ( for Elementor )    
    - 16. New: Gif image for Featured image
    - 17. Fix: Series & Playlist target link
    - 18. Fix: Password Protection for video post
    - 19. Fix: Text Domain ( for vidorev extensions plugin )
    - 20. Minor bugfixes

  Ver 1.2.6 (11/07/2018)
    - 1. New: Youtube Automatic ( Developed by BeeTeam368 )
    - 2. New: Submit Playlist & Channel
    - 3. New: Subscribe/Add To Playlist button in sub-toolbar
    - 4. New: Playlist & Channel Tab for member profile
    - 5. Fix: Grid Small Post Meta
    - 6. New: Mega Menu with Link & Navigation
    - 7: Fix: Video Icon in Slider 3 & 4
    - 8. Improved: Front-end submit video
    - 9: Improved: Optimized for WordPress 5.0
    - 10: Minor bugfixes

  Ver 1.2 (11/06/2018)
    - 1. New: BuddyPress Integration ( with Youzer by KaineLabs )
    - 2. New: myCRED Integration ( with Youzer by KaineLabs )
    - 3. New: Youzer Plugin ( KaineLabs ) Integration
    - 4. Fix: Vertical Menu
    - 5. Fix: CF7 Addons ( Categories, Video Submit )
    - 6. Fix: Video Series with Multi-Links
    - 7. New: Ads Banner For Mobile Devices
    - 8: New: Prev/Next/Show More Video in main toolbar
    - 9: New: Top Menu
    - 10: New Categories Page
    - 11: Minor bugfixes

  Ver 1.0.6.9 (10/08/2018)
    - 1. New: Vertical menu layout
    - 2. New: Video Rating
    - 3. Improved: User Submit Video
    - 4. Improved: Sample Data
    - 5. Improved: Video Channel
    - 6. Improved: Sorting Data
    - 7: New: Video Ads for JwPlayer
    - 8: Minor bugfixes

  Ver 1.0.6.8 (09/11/2018)
    - 1. New: Video Channels
    - 2. New: Subscriptions
    - 3: New: Video Multi-Links
    - 4: New: Users can upload videos from the frontend
    - 5: New: Video Moderation
    - 6: Minor bugfixes

  Ver 1.0.6.3 (08/14/2018)
    - 1. New: Custom Player ( Shortcode support from 3rd party )
    - 2. New: support GD Player ( shortcode )
    - 3: Improved: youtube importer for single video url
    - 4: Improved: Javascript performance
    - 5: Minor bugfixes

  Ver 1.0.6.2 (08/10/2018)
    - 1. Improved: Query optimization
    - 2. Improved: Google Drive video ( for large files )
    - 3: Minor bugfixes

  Ver 1.0.6 (08/07/2018)
    - 1. New: WooCommerce Ready
    - 2. New: Free/Premium Downloads
    - 3. New: HLS (.m3u8) support
    - 4: Update: Documentation
    - 5: Improved: Google Drive Video
    - 6: Minor bugfixes

  Ver 1.0.5.9 (07/25/2018)
    - 1. New: support Google Drive Video
    - 2. New: Fetching Video Data From Google Drive Automatically
    - 3. New: Video Ads (HTML5 Video, Image Ad, Google Adsense)
    - 4: Minor bugfixes

  Ver 1.0.5.8 (07/17/2018)
    - 1. New: Membership ( restrict content & video )
    - 2. New: Amazon Affiliate
    - 3. New: Grid Small Layout (3 columns & 4 columns)
    - 4: Minor bugfixes

  Ver 1.0.5 (07/02/2018)
    - 1. New: Video Series
    - 2. New: Sub-Toolbar
    - 3. New: Video Report
    - 4. Improved: Theme Options
    - 5: Minor bugfixes

  Ver 1.0.4 (06/16/2018)
    - 1. New: Youtube Live Broadcast
    - 2. New: Youtube Import Playlist & Channel to WordPress
    - 3. New: Youtube Player Settings
    - 4. New: Image Lightbox
    - 5. New: Transfer videos from other themes to VidoRev
    - 6: Update: CMB2 2.4.2
    - 7: Update: Documentation
    - 8: Minor bugfixes

  Ver 1.0.3 (05/29/2018)
    - 1. New: bbPress Forum
    - 2. Improved: Self-hosted video ( flv, wmv, ogv, webm, m4v, mp4 )
    - 3. New: Disqus Comments
    - 4: Update: CMB2 2.4.1
    - 5: Update: Documentation
    - 6: Minor bugfixes

  Ver 1.0.2 (05/22/2018)
    - 1. New: Facebook SDK
    - 2. Improved: Sticky Video
    - 3. New: Scroll To Top Button
    - 4: Improved: Grid Poster Layout
    - 5: Minor bugfixes
    - 6: Update: Documentation

  Ver 1.0.1 (05/19/2018)
    - Add Facebook Comment
    - Improved: Icon Video
    - The number of videos in the playlist
    - Improved: Sample data

  Ver 1.0.0 (05/17/2018)
    - Initial Release

[ad_2]
Source

Bookmark (0)
ClosePlease loginn

[ad_1] LIVE PREVIEWBUY FOR $59 SẢN PHẨM MỚI Chủ đề VidoRev – Phiên bản hiện tại 2.9.9.9.9.2 (ngày 15 tháng 1 năm 2022) có sẵn để tải xuống! XEM CHANGELOG…

Bookmark (0)
ClosePlease loginn

Trả lời

"Thành Thạo Canva trong 21 Ngày" ngoài sở hữu cuốn sách, bạn sẽ được tặng kèm khóa học trị giá 1.500.000đ + miễn phí vận chuyển toàn quốc.Xem Khuyến Mãi
+
Đăng Ký Xem Ngay Các Truyện Hay Nhất

http://h.nhuttruong.com/tbooksdangky