Giới thiệu và hướng dẫn VidMov – Video WordPress Theme

[ad_1]

LIVE PREVIEWBUY FOR $66

VidMov - Chủ đề Video WordPress - 1VidMov - Chủ đề Video WordPress - 2


VidMov - Chủ đề Video WordPress - 3

Những đặc điểm chính:

 • Băng hình
 • Âm thanh
 • Youtube, Vimeo, Dailymotion, Video tự lưu trữ, HLS (Truyền trực tiếp HTTP – * .m3u8), hỗ trợ nhúng…
 • Phụ đề
 • Nhiều liên kết
 • Âm nhạc
 • Tệp âm thanh
 • Trả cho mỗi lần xem
 • Nội dung bán myCred
 • myCred buyCred
 • myCred cashCred
 • Chuyển khoản myCred (Quà tặng ảo)
 • Mã phiếu giảm giá myCred
 • Trình tạo trang phần tử
 • Elementor Pro Header & Footer Builder
 • Xem trước
 • 06 Bố cục Tiêu đề
 • 07 Bố cục Blog
 • Kênh
 • Danh sách phát
 • Hàng loạt
 • Diễn viên, Phi hành đoàn… và có thể tạo nhiều biến thể
 • Xu hướng
 • Môn lịch sử
 • Đăng ký
 • Xem sau
 • Xếp hạng
 • Phản ứng
 • Thời gian trôi đi
 • Tìm kiếm trực tiếp
 • Nhập Demo bằng một cú nhấp chuột
 • Hỗ trợ RTL
Version 1.0.7 (01/29/2022)
    - Added: category field for video post submission form (& edit form)
    - Added: category field for audio post submission form (& edit form)
    - Added: category field for standard post submission form (& edit form)
    - Fixed: post search button in series admin not working with PHP 8
Version 1.0.6 (01/28/2022)
    - Added: 0.5 and 0.25 speed change option for player
    - Fixed: Player, playlist, series not showing on PHP 8.x
    - Fixed: RTL - Trending Label on Featured Images
Version 1.0.1 (01/22/2022)
    - Fixed: Tag archive page doesn't show video, audio, series and playlist posts
Version 1.0.0 (01/21/2022)
    - Initial Release

[ad_2]
Source

Bookmark (0)
ClosePlease loginn

[ad_1] LIVE PREVIEWBUY FOR $66 Những đặc điểm chính: Băng hình Âm thanh Youtube, Vimeo, Dailymotion, Video tự lưu trữ, HLS (Truyền trực tiếp HTTP – * .m3u8), hỗ trợ…

Bookmark (0)
ClosePlease loginn

Trả lời

Đăng Ký Xem Ngay Các Truyện Hay Nhất

http://h.nhuttruong.com/tbooksdangky