Giới thiệu và hướng dẫn Phox – Hosting WordPress & WHMCS Theme

[ad_1]

LIVE PREVIEWBUY FOR $49

phox

phox

phox
phox

phox

phox

phox

phox

phox

phox

phox

phox

phox

phox

phox

Phox

Phox là một giải pháp hoàn hảo cho các công ty lưu trữ. Phox cung cấp cho bạn khả năng tạo một trang web trông độc đáo với trình tạo trang kéo và thả dễ sử dụng. hoàn toàn đáp ứng, sẵn sàng cho võng mạc và được tối ưu hóa cho SEO. Trên hết, Phox đi kèm với Tìm kiếm tên miền nâng cao, Bạn cũng có thể chọn từ +20 mẫu trang web như một sự khởi đầu nhanh chóng.

Đặc trưng

 • Tìm kiếm tên miền nâng cao
 • Cầu WHMCS được hỗ trợ
 • Khả năng tương thích của WPML
 • Khả năng tương thích với WooCommerce
 • Tính năng ghim bài đăng
 • Màu sắc Categoires tùy chỉnh
 • Khả năng tương thích với Bootstrap 4
 • Trình tạo trang Elementor – trình tạo trang WordPress mã nguồn mở, phát triển nhanh nhất.
 • Hơn 15 widget Elementor đã sẵn sàng để sử dụng.
 • Bao gồm hơn 20 Mẫu trang web lưu trữ.
 • Bảng điều khiển quản trị sáng tạo và mạnh mẽ
 • Hơn 200 phần tử
 • Nhiều kiểu chân trang
 • Đáp ứng & Sẵn sàng cho Retina
 • +100 biểu tượng
 • Tối ưu hóa SEO
 • 2 kiểu blog độc đáo
 • +5 Tiện ích tùy chỉnh
 • Video hướng dẫn mở rộng
 • Trình tạo kéo và thả
 • Có thể tùy chỉnh cao
 • Slider Revolution Templates
 • Plugin Contact Form 7 được bao gồm và tạo kiểu cho chủ đề
 • Hơn 600 Phông chữ Google được bao gồm
 • Hỗ trợ của Google Maps
 • Biểu tượng mạng xã hội
 • Breadcrumbs tích hợp
 • Tương thích với nhiều trình duyệt
 • Tài liệu đầy đủ bao gồm
 • Tệp XML với nội dung demo
 • Hỗ trợ vượt trội cho khách hàng
Changelog - Version 2.0.8 - 08 December 2021
+ FIXED: Theme Activation Page
+ FIXED: Static URL's for [Fancy] Demo Menu
+ UPDATE: Theme Status Page Performance
+ UPDATE: WHMCS Template to v8.3.2
Changelog - Version 2.0.7 - 31 October 2021
+ UPDATE: WHMCS Template to v8.3.1
+ FIXED: Phox Admin Panel Custom Styles
Changelog - Version 2.0.6 - 27 October 2021
+ NOTE: This update will deeply affect the Elementor domain widget style. to make sure you don't have any problems, you will need to re-import the demo. or send us to send you the new domain section after the redesign.
+ UPDATE: Elementor Domain Widget by adding tons of options to customize it.
+ DOCS: Elementor Domain Widget
+ UPDATE: WHMCS Template to v8.3.0
+ UPDATE: Phox Hosting Plugin to v1.7.1
+ UPDATE: Phox Hosting Plugin Language File
+ UPDATE: Slider Revolution to v6.5.9
+ FIXED: WooCommerce Custom Style
+ DEPRECATED: Old Elementor FAQ Widget
+ DEPRECATED: Old Elementor Features Boxes Widget
Changelog - Version 2.0.5 - 10 October 2021
+ NEW: Add option for Domain Elementor widget to search globally or on specific TLDs
+ NEW: Add default TLD for Domain Elementor widget
+ UPDATE: Improve Theme core style performance.
+ UPDATE: Phox Hosting Plugin to v1.7.0
+ DEPRECATED: Old Elementor Divider Widget
Changelog - Version 2.0.4 - 3 October 2021
+ NEW: Fancy Demo
+ NEW: Elementor Countdown widget [add an option to display labels]
+ NEW: Elementor Countdown widget [add an option to modify widget height]
+ NEW: Elementor Search widget [add option to change popup trigger icon]
+ NEW: Elementor Search widget [add option to add label to popup trigger]
+ FIXED: Elementor Search widget [hidden class on popup case]
+ FIXED: Elementor Mega Menu Widget [Dropdown custom width]
+ FIXED: Elementor Mega Menu Widget [Top level Items margin]
+ UPDATE: Replace "Super Demo" Tabs with the new tabs widget.
+ UPDATE: Language file
+ DEPRECATED: Old Elementor App Widget
Changelog - Version 2.0.3 - 18 September 2021
+ NEW: Elementor Map Widget
+ DOCS: Elementor MAP Widget
+ UPDATE: Phox-Hosting Plugin to v1.6.8
+ UPDATE: Improve WooCommere Widgets Style
+ FIXED: Custom Header and Footer Appearance
+ FIXED: Sidebar Appearance Options
+ FIXED: Posts without Category PHP Error
+ FIXED: Slider Revolution update Notification
+ FIXED: WHMCS Template Password Reset Page logo Appearance
+ DEPRECATED: Old Elementor Map Widget
Changelog - Version 2.0.2 - 7 September 2021
+ FIXED: Disabled Submit button on domain widget
+ FIXED: Phox Admin Panel Default Style
+ UPDATE: Slider Revolution to v6.5.8
+ UPDATE: Phox-Hosting Plugin to v1.6.7
Changelog - Version 2.0.1 - 3 September 2021
+ NEW: Compatibility with GoDaddy reseller store plugin
+ NEW: Add bottom arrow by default to Dropdown Menus
+ NEW: Compatibility between WordPress widgets & Gutenberg.
+ UPDATE: Google Fonts API from v1 to v2
+ FIXED: Mobile Menu Link Appearance on scroll on the same page.
Changelog - Version 2.0.0 - 21 August 2021
+ NEW: Header Builder
+ NEW: Footer Builder
+ NEW: Site Logo Elementor Widget
+ NEW: Nav Menu Elementor Widget
+ NEW: Search Elementor Widget
+ NEW: WooCommerce Cart Elementor Widget
+ NEW: Bridge Cart Elementor Widget
+ NEW: Custom Font to Elementor Typography
+ NEW: [DOCS] Creating Website Header
+ NEW: [DOCS] Creating Website Footer
+ NEW: [DOCS] Site Logo Elementor Widget
+ NEW: [DOCS] Nav Menu Elementor Widget
+ NEW: [DOCS] Search Elementor Widget
+ NEW: [DOCS] WooCommerce Cart Elementor Widget
+ NEW: [DOCS] Bridge Cart Elementor Widget
+ UPDATE: Slider Revolution to version 6.5.7
+ FIXED: Mega Menu Dropdown Content Typography Option
+ FIXED: Custom Fonts Bug on Admin Panel
+ FIXED: Logo on WHMCS Template Registration Page
Changelog - Version 1.8.1 - 8 August 2021
+ NEW: Add Featured Strip to WHMCS Orderform Products.
+ UPDATE: Compatibility with WordPress 5.8.
+ UPDATE: Hide Register Link in Login Page in case that the register is disabled.
+ UPDATE: Phox Template Module.
+ UPDATE: Slider Revolution v6.5.6
+ FIXED: About us Widget Image field.
Changelog - Version 1.8.0 - 23 July 2021
+ NEW: Add Option to upload Custom Fonts.
+ UPDATE: Custom Fonts [Documentation] 
+ UPDATE: World Map Widget [Documentation] 
+ UPDATE: Countdown Widget [Documentation] 
Changelog - Version 1.7.9 - 15 July 2021
+ NEW: Add New Lookup Provider for Domain Search Godaddy or Standard.
+ NEW: Add Custom WHOIS Server - for developers.
+ NEW: Elementor Settings In Phox Admin Panel.
+ UPDATE: WHMCS Template to version 8.2.1
+ UPDATE: Phox Hosting Plugin to version 1.6.3
+ UPDATE: Elementor Table Widget [Documentation] 
+ UPDATE: Domain Lookup Providers [Documentation] 
Changelog - Version 1.7.8 - 8 July 2021
+ NEW: Countdown Elementor Widget
+ UPDATE: WHMCS Template to version 8.2.0
+ UPDATE: Slider Revolution to version 6.5.3
+ UPDATE: Add More Requirements to Phox Host Plugin
+ UPDATE: Remove Coming Soon Page From Phox Admin
+ FIXED: Tawk Chat
+ FIXED: Domain Search Bug
Changelog - Version 1.7.7 - 21 June 2021
+ NEW: Add WHOIS Local servers
+ NEW: Change Domain TLD on click on extensions list.
+ NEW: WHMCS Template Allow to upload logo from Admin Panel
+ UPDATE: Domain Search Widget [Documentation] 
+ UPDATE: Phox Hosting Plugin to v1.6.1
+ FIXED: Disabled Domain Search Button until get a result
+ IMPROVEMENT: Domain Search Speed
Changelog - Version 1.7.6 - 8 June 2021
+ NEW: Domain Suggestions
+ NEW: Domain Style Options
+ NEW: Support Domain IPv6
+ NEW: WHOIS Server Status Checker
+ NEW: Domain Widget Documentation
+ NEW: Custom Goggle Fonts [Developers]
+ UPDATE: Phox-hosting Plugin
+ UPDATE: Comptability with Elementor v3.0
+ UPDATE: Language File
+ IMPROVEMENT: Domain TLDs results
+ FIXED: WHMCS Brdige Domain Checker TLDs style
+ FIXED: Mega Menu Repsonsive Toggle Button on IOS & Safari
Changelog - Version 1.7.5 - 28 April 2021
+ UPDATE: Compatible with Elementor v3.2.2
+ UPDATE: Compatible with one click demo import v3.0.2
+ UPDATE: Slider Revolution to v6.4.8
Changelog - Version 1.7.4 - 27 February 2021
+ NEW: Go Demo
+ NEW: Go WHMCS Template
+ NEW: Menu Labels available for Top and Footer Menus.
+ UPDATE: WHMCS Phox Template to version 8.1.3
+ UPDATE: Documentation [LightSpeed Bug]
+ UPDATE: Slider Revolution to v6.4.2
+ IMPROVEMENT: WHMCS Template UI
+ IMPROVEMENT: WHMCS Bridge UI for Mobile
+ FIXED: Login & Register Pages bugs on WHMCS Template Redirects
+ FIXED: Login & Register Pages bugs on WHMCS Template [Change Language]
+ FIXED: WHMCS Bridge Bug on Mobile
+ FIXED: Shiny WHMCS Template color files
+ FIXED: Shiny Demo Menu Bars colors on Mobile for White Background
+ FIXED: Elementor Posts Widget [post list thumbnail width]
+ FIXED: Archive Page Structure
Changelog - Version 1.7.3 - 02 February 2021
+ NEW: Domain Elementor Widget Option For customize WHMCS Links.
+ UPDATE: WHMCS Phox Template to version 8.1.0
+ UPDATE: Comptability with Elementor v3.1.1
+ FIXED: WHMCS Bridge Loading screen bug
Changelog - Version 1.7.2 - 26 December 2020
+ NEW: Shiny Demo
+ UPDATE: WHMCS Phox Template Module
Changelog - Version 1.7.1 - 23 December 2020
+ NEW: add the ability to change the theme directory name
+ NEW: Available domain redirect to WHMCS Results page
+ FIXED: Deprecated Categories error
+ FIXED: Domain Widget WHMCS Link redirects
+ FIXED: Table Widget bug on safari mobile
+ IMPROVEMENT: Classy demo Icons Spacing
+ FIXED: Modern Demo Import missed images
+ UPDATE: Slider Revolution to v6.3.2
+ UPDATE: Phox Core plugin to v1.5.6
Changelog - Version 1.7.0 - 3 December 2020
+ NEW: Enable Sticky Header on Mobile & Tablet
+ NEW: Panel Option to Control Sticky Header Background
+ NEW: Reddit Share Button on Post page
+ FIXED: WHMCS Templates Responsive mode
+ IMPROVEMENT: Loading Screen Spinner Alignment
+ IMPROVEMENT: Mega Menu Style for Desktop & Mobile
+ IMPROVEMENT: Elementor Widget [Pricing] allow zeros on price
+ UPDATE: Slider Revolution to v6.3.2
+ UPDATE: Phox Core plugin to v1.5.5
+ UPDATE: Remove Google Plus Share from Post Page
Changelog - Version 1.6.9 - 28 November 2020
+ NEW: Elemetor Domain Widget Result Box Style Options
+ UPDATE: Slider Revolution to v6.3.1
+ UPDATE: Font Awesome to v5.15.1
+ FIXED: WHMCS "Phox Templates" Addon Bug
Changelog - Version 1.6.8 - 15 November 2020
+ NEW: WHMCS Template, Order Form & Module
+ NEW: WHMCS Template Install Tutorial [Docs]
+ FIXED: Classy Demo Responsive Menu Icon Style
Changelog - Version 1.6.7 - 6 November 2020
+ FIXED: XSS vulnerability on domain search
Changelog - Version 1.6.6 - 21 October 2020
+ UPDATE: WHMCS Templates to version 8.0.1
+ UPDATE: Slider Revolution to v6.2.23
+ FIXED: WHMCS Bridge Bug
Changelog - Version 1.6.5 - 22 August 2020
+ NEW: WordPress Demo "Classy" 
+ NEW: WHMCS Demo "Classy" 
+ NEW: Elementor World Map Widget.
+ FIXED: Mega Menu Bug with WordPress v5.5
+ UPDATE: WHMCS Templates to version 7.10.2
+ UPDATE: Slider Revolution to v6.2.22
+ UPDATE: Compatability with WordPress v5.5
Changelog - Version 1.6.4 - 12 July 2020
+ IMPROVEMENT: Add option to hide Date on Testimonial Widget.
+ UPDATE: Replce Primary, Modern, Super Demos Deprecated Widgets with New Widgets.
Changelog - Version 1.6.3 - 1 July 2020
+ NEW: Add Search and Sorting to Elementor Table Widget.
+ FIXED: Domain supports to multiple extensions.
Changelog - Version 1.6.2 - 18 June 2020
+ NEW: Elementor Table Widget.
+ UPDATE: Primary, Modern & Spuer Demos Tables.
Changelog - Version 1.6.1 - 30 May 2020
+ NEW: Documentation
+ NEW: Back To Top Button
+ IMPROVEMENT: Pin Post Switch Deisgn
+ IMPROVEMENT: Elementor Heading Widget
+ IMPROVEMENT: Elementor Domain Widget - add support to .earth & eu extensions.
+ IMPROVEMENT: Elementor Widgets use a common default color.
+ IMPROVEMENT: Blog Widgets Style
+ IMPROVEMENT: Add Support to new Elementor Widgets with WPML.
+ UPDATE: Slider Revolution
+ FIXED: Typography saves values in admin panels.
+ FIXED: Blog description empty value removal
+ DEPRECATED: Elementor Phox Widgets [ Button, Icon, Social Media, Mobile App, Breadcrumb, Carousel, Divider, Accordion, Features ]
Changelog - Version 1.6.0 - 15 April 2020
+ NEW: Elementor Dual Button Widget
+ NEW: Elementor Posts Block Widget Filter Option
+ IMPROVEMENT: Elementor Posts Block Widget UI
+ IMPROVEMENT: Elementor Testimonials Nav & dots Speed
Changelog - Version 1.5.9 - 08 April 2020
+ NEW: WoHost - Hosting Demo
+ NEW: WoHost - WHMCS Template
+ NEW: WooCommerce Shop Button in Header
+ NEW: Compatibility with WordPress v5.4
+ NEW: Mega Menu Responsive Options
+ FIXED: Tabs Widget Bug with Icons
+ FIXED: Meta Keyword for SEO
+ FIXED: Custom JS in Panel
+ IMPROVEMENT: Mega Menu Templates Performance
+ IMPROVEMENT: Mega Menu Style
+ IMPROVEMENT: Update WHMCS Templates to version 7.10.0
Changelog - Version 1.5.8 - 25 March 2020
+ NEW: Elementor Blog Widget
+ UPDATE: Demos icons from Font Awesome v4 to v5
+ FIXED: Sticky Header Bug when using Elementor Pro Header
+ FIXED: Inline Elementor CSS Bug
+ FIXED: Elementor DataCenter Widget
+ FIXED: Hide Required Plugin button if all required plugins are installed.
+ FIXED: Elementor Tabs Widget Control Alignment in Mobile.
Changelog - Version 1.5.7 - 6 March 2020
+ UPDATE: WHMCS Templates to version 7.9.2
+ FIXED: Bugs on Startup and Saas Demos
Changelog - Version 1.5.6 - 4 March 2020
+ NEW: Option to change Domain Elementor Widget Search button Text
+ NEW: +10 Options in Pricing Table Elementor Widget
+ IMPROVEMENT: Remove Post meta when creating Elementor Template
+ IMPROVEMENT: Show All Elementor Template on Mega Menu.
+ IMPROVEMENT: Elementor Template Loading Speed in Tabs Widget
+ IMPROVEMENT: All demos are compatiable with Elementor v2.9.2
+ FIXED: Child Theme Style
+ FIXED: Remove Footer empty Column
+ FIXED: Author Box Social Media Broken Icons
Changelog - Version 1.5.5 - 17 December 2019
+ FIXED: Domain Form supports Countries extensions.
+ IMPROVEMENT: Inputs color observability
Changelog - Version 1.5.4 - 26 November 2019
+ NEW: Testimonial Elementor Widget
+ FIXED: WHMCS Inputs Placeholder color
Changelog - Version 1.5.3 - 22 November 2019
+ NEW: Saas Demo
+ UPDATE: Slider Revolution to v 6.1.5
+ UPDATE: Theme Comptability with WordPress 5.3
+ FIXED: JS Bugs with WordPress 5.3
Changelog - Version 1.5.2 - 10 October 2019
+ FIXED: Mega Menu Active Color in Sub-Menu
+ FIXED: Phox Admin Panel Style conflict with WordPress Admin Pages
+ UPDATE: Slider Revolution to v 6.1.3
Changelog - Version 1.5.1 - 27 September 2019
+ FIXED: Domain Search Result color issue
+ FIXED: Brdige Domain Placeholder color
+ UPDATE: WHMCS Templates to v 7.8.3
Changelog - Version 1.5 - 22 August 2019
+ NEW: StartUp Demo
+ NEW: Mega Menu
+ NEW: Slider Revolution
+ NEW: Sticky Header
+ NEW: Add Custom Footer Menu
+ NEW: Add Custom Top-Header Menu
+ NEW: +2 Top Header Layouts
+ IMPROVEMENT: Add The Ability to add a custom class to widgets
+ IMPROVEMENT: +100 New Options on Theme Style
+ FIXED: Footer Background Image Path
+ FIXED: Layout Width
+ UPDATE: Add the Ability to control Footer Payment Methods 
Changelog - Version 1.4.9.2 - 19 July 2019
+ FIXED: Font Awesome broken icons
Changelog - Version 1.4.9.1 - 19 July 2019
+ UPDATE: Font Awesome to version 5
+ IMPROVEMENT: Search Form
+ IMPROVEMENT: 404 Page
Changelog - Version 1.4.9 - 26 June 2019
+ FIXED: Security fix to prevent possible XSS attacks
Changelog - Version 1.4.8 - 18 June 2019
+ NEW: Elementor Pricing Widget
Changelog - Version 1.4.7 - 2 June 2019
+ NEW: Elementor Tabs Widget
+ FIXED: Conflict with Yoast SEO Premium
+ FIXED: Footer white bottom space
Changelog - Version 1.4.6 - 2 May 2019
+ FIXED: Forms submit button style
Changelog - Version 1.4.5 - 2 May 2019
+ NEW: Add Logo to Customize
+ IMPROVEMENT: All Elementor widgets
+ UPDATE: Phox host plugin to 1.3.1
+ IMPROVEMENT: Elementor Heading widget ( +30 options )
+ FIXED: author social media
Changelog - Version 1.4.4 - 18 April 2019
+ FIXED: Search Form Bug
+ IMPROVEMENT: Elementor Pro style
+ IMPROVEMENT: Recent Posts Widget style
+ IMPROVEMENT: One Click demo importer for low servers Specifications
Changelog - Version 1.4.3 - 9 April 2019
+ IMPROVEMENT: Gutenberg Optimization
+ FIXED: PHP errors
Changelog - Version 1.4.2 - 3 April 2019
+ NEW: WPML Compatability
+ NEW: WHMCS Template for super demo
+ NEW: Improve Theme Speed
+ NEW: Add more custmoization options to WooCommerce
+ NEW: Support Elementor WordPress Modules
+ NEW: Support Elementor PRO Locations
+ UPDATED: Super Demo
+ IMPROVEMENT: Plans Price box
+ IMPROVEMENT: Documentation
Changelog - Version 1.4.1 - 22 March 2019
+ Add New Demo "Super" 
Changelog - Version 1.4.0 - 08 March 2019
+ Add WooCommerce Compatibility
+ Fix Retina Logo Bug
Changelog - Version 1.3.6 - 07 March 2019
+ Fix Count down Bug in coming soon page
+ Fix Bootstrap Js / Accordion Bug
+ Add More Feature to coming soon Page
+ Add Availability to change domain symbol direction
+ Update Theme to be compatible with Elementor v2.5.2
+ Update Theme to be compatible with WordPress 5.1
+ Re-design WHMCS Bridge
+ Remove unnecessary Templates from Elemntor
Changelog - Version 1.3.5 - 28 Feb 2019
+ Add Live Chat Integeration
+ Add Domain Currency Symbol Change
+ Add default data to Plan Layout 4
+ Change "careers" to "Contact" in footer
+ Fix PHP Issues
Changelog - Version 1.3.4 - 17 Feb 2019
+ Fix Bootstrap Tabs bug.
+ Add Availability to change currency symbol alighment.
+ Add Availability to Add custom payment period.
+ Add Availability to Control Logo Text font size.
+ Fix order button link in layout 4.
+ Fix Blog/Single Author Options.
+ Update Documentation.
Changelog - Version 1.3.3 - 29 Jan 2019
+ Fix save button bug on Safari Browser
+ Fix Currency bug in a domain element and plan layout 3
+ Added option to hide/show pre-loader
Changelog - Version 1.3.2 - 26 Jan, 2019
+ Added WHMCS Template v7.7 for both layouts
+ Added Logo Option
+ Add the Ability to change currency in the domain
Changelog - Version 1.3.1 - 21 Jan, 2019
+ Fix Bootsrap JS XSS Security Bug
+ Fix Small PHP 7.2 compatibility issue leading to a warning
+ Add the Ability to change currency in the pricing plans
Changelog - Version 1.3.0 - 18 Jan, 2019
+ Added New Modern Demo
+ Added Child Theme
+ Added +15 Elementor Options
+ Added +30 Theme Options
+ Fix Domain Form Bug
+ Fix Social Media Widget Bug
+ Update Documentation
Changelog - Version 1.2.0 - 7 Jan, 2019
+ Added One Click Demo Import
+ [Update Documentation ] Added One Click Demo Import Tutorial
Changelog - Version 1.1.0 - 2 Jan, 2019
+ Added Gutenberg Compatibility

[ad_2]
Source

Bookmark (0)
ClosePlease loginn

[ad_1] LIVE PREVIEWBUY FOR $49 Phox Phox là một giải pháp hoàn hảo cho các công ty lưu trữ. Phox cung cấp cho bạn khả năng tạo một trang web…

Bookmark (0)
ClosePlease loginn

Trả lời

Đăng Ký Xem Ngay Các Truyện Hay Nhất

http://h.nhuttruong.com/tbooksdangky