Giáo Trình Kinh Tế Môi Trường

[toc]


Giới thiệu

Giáo Trình Kinh Tế Môi Trường

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Giáo trình Kinh tế môi trường nội dung được trình bày trong 7 chương, gồm 2 phần chính:

Chương 1. Kinh tế vi mô và kinh tế môi trường
Chương 2. Kinh tế ô nhiễm
Chương 3. Kinh tế tài nguyên
Chương 4. Các công cụ kinh tế và khả năng áp dụng giải quyết các vấn đề môi trường
Chương 5. Khả năng áp dụng thu phí ô nhiễm môi trường trong điều kiện Việt Nam
Chương 6. Định giá tài nguyên và tác động môi trường
Chương 7. Kinh tế học và các chính sách áp dụng cho thuỷ sản
Bài tập và câu hỏi thảo luận
 

Download

Giáo Trình Kinh Tế Môi Trường

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI

Bookmark (0)
ClosePlease loginn

PDF Đọc Online [toc] Giới thiệu Giáo Trình Kinh Tế Môi Trường ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Giáo trình Kinh tế môi trường nội dung được trình bày trong 7 chương, gồm 2…

Bookmark (0)
ClosePlease loginn

Trả lời

Đăng Ký Xem Ngay Các Truyện Hay Nhất

http://h.nhuttruong.com/tbooksdangky