FIX LỖI FILE EPUB

2 hôm nay thấy nhiều bài đăng hỏi về việc gửi epub qua mail, qua Send to Kindle báo lỗi. Mình đăng riêng một tus để mọi người search từ khóa dễ thấy hơn nhé.
Có thể không hoàn toàn 100% nhưng cá nhân mình từng thử thì file nào cũng gửi được sau đó.
Mình không biết tác giả của link này là ai nên xin lỗi vì không để nguồn.
Bookmark (0)
ClosePlease loginn

2 hôm nay thấy nhiều bài đăng hỏi về việc gửi epub qua mail, qua Send to Kindle báo lỗi. Mình đăng riêng một tus để mọi người search từ…

Bookmark (0)
ClosePlease loginn

Đăng Ký Xem Ngay Các Truyện Hay Nhất

http://h.nhuttruong.com/tbooksdangky