Ebook Hướng Dẫn Tham Gia Thị Trường Chứng Khoán PDF

Thị trường chứng khoán manh nha hình thành từ thời trung cổ với hình thức mua bán chứng từ ghỉ nhận các khoản nợ giữa các thương nhân. Đến năm 1435, thương nhân từ nhiều nước thường xuyên gặp nhau ở một quảng trường ở nước Bỉ để mua bán kì phiếu nước ngoài và đây được coi là nơi có hình thức giao dịch chính thức đầu tiên của thị trường chứng khoán.

Thị trường chứng khoán là nơi mua, bán chứng khoán.

Căn cứ vào việc mua, bán chứng khoán lần đầu hay mua bán lại, thị trường chứng khoán được chia làm hai bộ phận: thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp. Thị trường chứng khoán sơ cấp là nơi chứng khoán được người phát hành chứng khoán bán cho tổ chức, cá nhân. Thị trường chứng khoán thứ cấp là nơi diễn ra việc mua, bán lại chứng khoán. Hình thức tổ chức của thị trường chứng khoán thứ cấp là Trung tâm giao dịch chứng khoán (sở giao dịch chứng khoán).

Link Ebook Hướng Dẫn Tham Gia Thị Trường Chứng Khoán PDF

Đăng Ký Tài Khoản Download Ebook Và Truy Cập Kho Sách 50.000 Ebook

Link Đăng Ký: http://h.nhuttruong.com/tbooksdangky

Bookmark (0)
ClosePlease login

Thị trường chứng khoán manh nha hình thành từ thời trung cổ với hình thức mua bán chứng từ ghỉ nhận các khoản nợ giữa các thương nhân. Đến năm…

Bookmark (0)
ClosePlease login