Ebook

Dẫn luận về Tinh Thần Kinh Doanh

PDF epub azw3 mobi

  Giới thiệu Ebook

  Dẫn luận về Tinh Thần Kinh Doanh


  Tóm tắt & Review (Đánh Giá) sách Dẫn luận về Tinh Thần Kinh Doanh của tác giả Paul Westhead & Mike Wright & Trịnh Huy Hóa (dịch).

  Sự quan tâm chú ý đến các doanh nhân hiện đang bùng nổ trên các phương tiện truyền thông đại chúng cũng như trong kinh doanh, chính sách, và giáo dục. Nhưng doanh nhân làm gì và tại sao những gì họ làm lại quan trọng như vậy?

  Paul Westhead và Mike Wright thử mở một con đường xuyên qua các cuộc tranh luận về tinh thần kinh doanh, cung cấp một chỉ dẫn về quá trình kinh doanh. Họ tìm hiểu hành động một chỉ dẫn về quá trình kinh doanh. Họ tìm hiểu hành động của doanh nhân được hình thành ra sao dưới ảnh hưởng của môi trường  bên ngoài và các nguồn lực sẵn có, xem xét các loại hình tổ chức trong đó họ tìm ra các nguồn lực; xem xét sự đa dạng trong nguồn gốc, kinh nghiệm của doanh nhân, và cách thức họ suy nghĩ và học hỏi.

  ***

  Cuốn sách “Dẫn Luận về Tinh Thần Kinh Doanh” của Paul Westhead và Mike Wright mang đến một cái nhìn sâu sắc và tổng quan về tinh thần kinh doanh và vai trò của doanh nhân trong xã hội và kinh doanh.

  Tác giả khám phá sự hình thành của hành vi doanh nghiệp dưới ảnh hưởng của môi trường và nguồn lực có sẵn. Cuốn sách đi sâu vào các loại hình tổ chức mà doanh nhân sử dụng để tìm kiếm nguồn lực, đồng thời khám phá sự đa dạng trong nguồn gốc và kinh nghiệm của doanh nhân cũng như cách họ suy nghĩ và học hỏi.

  Với phong cách viết rõ ràng và dễ hiểu, cuốn sách không chỉ dành cho những người làm trong lĩnh vực kinh doanh mà còn dành cho những ai quan tâm đến tinh thần và quá trình kinh doanh. Cuốn sách này cung cấp cái nhìn tổng thể và chi tiết, giúp người đọc hiểu rõ hơn về cách mà doanh nhân tạo ra giá trị và ảnh hưởng đến xã hội.

  Dẫn luận về Tinh Thần Kinh Doanh của Paul Westhead và Mike Wright là một cuốn sách mở rộng kiến ​​thức về doanh nhân và quy trình kinh doanh. Tác giả không chỉ giải thích hành vi của doanh nhân mà còn đi sâu vào việc hiểu về cách môi trường và nguồn lực ảnh hưởng đến quá trình kinh doanh. Cuốn sách này cung cấp cái nhìn sâu sắc và phân tích chi tiết về tư duy và hành vi của doanh nhân, giúp độc giả hiểu rõ hơn về sự đa dạng và sự phức tạp của thế giới kinh doanh. Nếu bạn quan tâm đến phân tích sâu về tinh thần kinh doanh và những yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công trong kinh doanh, cuốn sách này sẽ là một tài liệu hữu ích.

  Mời các bạn mượn đọc sách Dẫn luận về Tinh Thần Kinh Doanh của tác giả Paul Westhead & Mike Wright & Trịnh Huy Hóa (dịch).

  Download Ebook

  Dẫn luận về Tinh Thần Kinh Doanh

  Pdf

  Bookmark (0)
  ClosePlease login

  Giới thiệu Ebook Dẫn luận về Tinh Thần Kinh Doanh Tweet! Tóm tắt & Review (Đánh Giá) sách Dẫn luận về Tinh Thần Kinh Doanh của tác giả Paul Westhead &…

  Bookmark (0)
  ClosePlease login