Ebook

Dẫn luận về Thiết Kế

PDF epub azw3 mobi

  Giới thiệu Ebook

  Dẫn luận về Thiết Kế


  Tóm tắt & Review (Đánh Giá) sách Dẫn luận về Thiết Kế của tác giả John Heskett & Thái An (dịch).

  John Heskett làm thay đổi lối suy nghĩ chúng ta về thiết kế bằng cách nhìn nhận nó là một phần không tách rời với cuộc sống hàng ngày của con người – từ cái thìa chúng ta sử dụng để ăn ngũ cốc vào bữa sáng đến những thiết bị y tế được sử dụng để cứu sinh mạng.

  Cuốn sách Dẫn luận về thiết kế này đem lại cái nhìn vượt ra ngoài phong cách và thị hiếu để thấy những nền văn hóa và con người khác nhau đã cá nhân hóa các sự vật như thế nào. Sách của tác giả Heskett cho thấy thiết kế đương đại kết hợp “nhu cầu” và “ham muốn” để tạo nên những sản phẩm thực tiễn, phản ánh nhân dạng và những khát vọng của chúng ta thông qua hình thức và nghệ thuật trang trí.

  ***

  Cuốn sách “Dẫn Luận về Thiết Kế” của John Heskett là một tác phẩm độc đáo về sự quan trọng của thiết kế trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Heskett không chỉ xem thiết kế là việc tạo ra các sản phẩm hấp dẫn mà còn nhấn mạnh vai trò của nó trong việc phản ánh nền văn hóa và con người.

  Heskett khám phá cách mà thiết kế không chỉ đáp ứng nhu cầu thực tiễn mà còn phản ánh những khát vọng, giá trị và thị hiếu của xã hội. Từ những sản phẩm gia dụng đến công nghệ y tế, thiết kế không chỉ là về hình thức mà còn về cách mà chúng tương tác với con người và cuộc sống hàng ngày của họ.

  Cuốn sách của Heskett được đánh giá cao vì cách ông kết hợp lịch sử, văn hóa và kỹ thuật trong việc phân tích thiết kế. Ông cho thấy rằng thiết kế không chỉ là về sự sáng tạo mà còn là về sự tương tác giữa con người và sản phẩm, đồng thời tác động sâu sắc đến cuộc sống hàng ngày và nền văn hóa của chúng ta.
   

  Cuốn sách “Dẫn Luận về Thiết Kế” của John Heskett không chỉ là một bản hướng dẫn về cách thiết kế sản phẩm đẹp mắt, mà còn là một sự thâm nhập sâu vào tầm quan trọng và ảnh hưởng của thiết kế đến cuộc sống hàng ngày của con người. Heskett phân tích cách thiết kế không chỉ là về nghệ thuật và sự sáng tạo mà còn là về cách mà nó thể hiện và tác động đến giá trị và ý nghĩa của xã hội.

  Một trong những điểm đáng chú ý của cuốn sách là việc Heskett nhấn mạnh vai trò của thiết kế trong việc đáp ứng nhu cầu thực tiễn và phản ánh thị hiếu của xã hội. Ông không chỉ dừng lại ở việc phân tích hình thức và chức năng của sản phẩm mà còn đi sâu vào tầm ảnh hưởng của chúng đến cách mà con người tương tác với nhau và với thế giới xung quanh.

  Heskett cũng đề cập đến sự phát triển của thiết kế hiện đại và cách mà nó đã thay đổi từ một lĩnh vực chuyên môn đến một yếu tố quan trọng trong văn hóa đương đại. Cuốn sách không chỉ dành cho những người làm trong ngành thiết kế mà còn dành cho bất kỳ ai quan tâm đến sự tương tác giữa con người và công nghệ, nghệ thuật và xã hội.

  Mời các bạn mượn đọc sách Dẫn luận về Thiết Kế của tác giả John Heskett & Thái An (dịch).

  Download Ebook

  Dẫn luận về Thiết Kế

  Pdf

  Bookmark (0)
  ClosePlease login

  Giới thiệu Ebook Dẫn luận về Thiết Kế Tweet! Tóm tắt & Review (Đánh Giá) sách Dẫn luận về Thiết Kế của tác giả John Heskett & Thái An (dịch). John…

  Bookmark (0)
  ClosePlease login