Ebook

Dẫn luận về Nho Giáo

PDF epub azw3 mobi

Giới thiệu Ebook

Dẫn luận về Nho Giáo


Tóm tắt & Review (Đánh Giá) sách Dẫn luận về Nho Giáo của tác giả Daniel K. Gardner & Thành Khang, Lê Tiến Thành (dịch).

Cuốn sách này đặt trọng tâm vào sự biểu biết về nền văn minh Trung Hoa thông qua Nho giáo. Xuất hiện lần đầu tiên ở thế kỷ 6 trước Công nguyên, những giáo buẩn của Khống Tử đã thống trị xã bội, nền chính trị, kinh tế và đạo đức Trung Hoa trên 26 thế kỷ qua. Là một dịch giả linh động với các văn bản cổ điển, một nhà nghiên cứu sâu sắc, Daniel K. Gardner đã cung cấp cho chúng ta một khái quát tuyệt vời về tư tưởng và bành động thực tiển của Nho giáo.

Trong Dẫn luận về Nho giáo, Gardner khám phá những ý tưởng lớn của truyền thống Không học, cho thấy ảnh hưởng sâu sắc của nó trong đời sống Trung Hoa, và tập trung vào bai câu hỏi triết học quan trọng nhất – điều gì tạo nên một con người tử tế và điều gì lập nên một chính quyền tốt? – đồng thời mô tả cách các nhà tư tưởng lớn trong truyền thống Nho gia đáp ứng với mỗi chủ đề. Gardner đã làm sáng tỏ một khía cạnh: Nho giáo vẫn tồn tại trong cuộc sống hiện đại. Hiện nay, người dân Trung Quốc lại một lần nữa tìm đến giáo lý của Khống Tử trong một thời đại đầy biến động về kinh tế – xã hội.

Mục lục

  • Bảng niên đại..
  • 1 Khổng Tử (551-479 Tr. CN) và di sản: Dẫn nhập..
  • 2 Cá nhân và việc tu thân trong giáo lý
  • của Khổng Tử………
  • 3 “Chính” trong giáo lý Nho gia.
  • 4 Sự đa dạng trong Nho giáo thời kỳ đầu
  • 5 Sự định vị lại tín ngưỡng Nho gia sau năm 1000: Tân Nho giáo.
  • 6 Nho giáo trong thực tiễn.
  • Lời kết : Nho giáo trong thế kỷ 20 và 21……
  • Tài liệu đọc thêm..

***

“Dẫn luận về Nho Giáo” của Daniel K. Gardner là một cuốn sách hấp dẫn khám phá sâu vào tư tưởng và lịch sử của Nho giáo, một trong những truyền thống tư tưởng quan trọng nhất của Trung Quốc. Cuốn sách bắt đầu bằng việc giới thiệu về Khổng Tử và văn hóa của ông, sau đó đi sâu vào các khái niệm và nguyên lý cơ bản của Nho giáo.

Gardner không chỉ tập trung vào lịch sử và triết lý của Nho giáo mà còn phân tích cách mà triết lý này ảnh hưởng đến cuộc sống và chính trị Trung Quốc. Ông mô tả cụ thể về tư duy và hành động của Nho giáo, đặc biệt là trong việc định rõ khái niệm về một con người có đạo đức và một chính phủ tốt.

Cuốn sách cũng nêu rõ sự đa dạng của Nho giáo qua các thời kỳ và làm rõ sự tiếp tục của nó trong xã hội và văn hóa Trung Quốc hiện đại. Ông chỉ ra rằng, mặc dù đã trải qua nhiều biến động, Nho giáo vẫn giữ vững sức ảnh hưởng của mình, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế – xã hội phức tạp ngày nay.

“Dẫn luận về Nho Giáo” không chỉ dành cho những người quan tâm đến lịch sử và văn hóa Trung Quốc mà còn là một tài liệu quý giá cho bất kỳ ai muốn hiểu sâu hơn về tư tưởng và giá trị của Nho giáo trong thế giới đương đại. Cuốn sách không chỉ cung cấp kiến thức mà còn khuyến khích độc giả suy ngẫm và áp dụng triết lý của Nho giáo vào cuộc sống hàng ngày.
 

Cuốn sách “Dẫn luận về Nho Giáo” của Daniel K. Gardner mang đến cái nhìn sâu sắc về Nho giáo không chỉ qua lăng kính lịch sử mà còn qua góc nhìn hiện đại. Tác giả đi sâu vào nguyên lý cơ bản của Nho giáo như “Ren” (Nhân), “Li” (Nghĩa), “Xiao” (Hiếu), “Yi” (Nghĩa) và “Zhi” (Chí) để giải thích cách mà triết lý này hình thành cách nhìn nhận về đạo đức và chính trị.

Cuốn sách không chỉ tập trung vào Khổng Tử mà còn đề cập đến các nhà tư tưởng khác như Mạnh Thường Quân, Xunzi và Mê Tử, từ đó khám phá sự đa dạng và sâu sắc của Nho giáo qua các thời kỳ. Tác giả cũng phân tích tác động của Nho giáo đối với xã hội và chính trị Trung Quốc, nhấn mạnh vai trò của triết lý này trong việc xây dựng một chính phủ công bằng và hiệu quả.

Một điểm đáng chú ý là sách cũng nêu rõ sự phát triển của Nho giáo trong thế kỷ 20 và 21, đặc biệt là trong bối cảnh Trung Quốc đang trải qua những thay đổi lớn về kinh tế và xã hội. Tác giả đưa ra nhận định rằng, Nho giáo vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc định hình giá trị và đạo đức của người Trung Quốc.

Tóm lại, “Dẫn luận về Nho Giáo” không chỉ là một cuốn sách về lịch sử và triết lý mà còn là một tác phẩm sâu sắc về cách mà một hệ thống tư tưởng có thể ảnh hưởng đến con người và xã hội.

Mời các bạn mượn đọc sách Dẫn luận về Nho Giáo của tác giả Daniel K. Gardner & Thành Khang, Lê Tiến Thành (dịch).

Download Ebook

Dẫn luận về Nho Giáo

Pdf

Bookmark (0)
ClosePlease login

Giới thiệu Ebook Dẫn luận về Nho Giáo Tweet! Tóm tắt & Review (Đánh Giá) sách Dẫn luận về Nho Giáo của tác giả Daniel K. Gardner & Thành Khang, Lê…

Bookmark (0)
ClosePlease login