Ebook Cuộc Sống Nhìn Từ Ô Cửa Thiền PDF

“Chẳng phải nhờ xe, chẳng phải nhờ ngựa, cũng chẳng phải nhờ đôi chân thật nhanh thật khỏe mà người đời có thể đi qua hết những bất an, đến được nơi bình yên.Chỉ khi làm chủ được tâm mình, không còn để những điều tầm thường cuốn đi, khi đó mới có thể đi qua hết những bất ổn, đến được bình yên”
Cuộc Sống Nhìn Từ Ô Cửa Thiền Tập 1
NXB Hồng Đức 2021
Vô Thường
356 Trang
File PDF-SCAN
Link download:

Bookmark (0)
ClosePlease login

“Chẳng phải nhờ xe, chẳng phải nhờ ngựa, cũng chẳng phải nhờ đôi chân thật nhanh thật khỏe mà người đời có thể đi qua hết những bất an, đến…

Bookmark (0)
ClosePlease login