Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

[toc]


Giới thiệu

Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Tôi bây giờ vẫn còn là một học sinh chưa tốt nghiệp vậy mà anh lại luôn bàn về vấn đề người lớn với tôi.

Thậm chí còn làm chuyện người lớn với một học trò như tôi.

Tay anh với vào trong áo sơ mi của tôi…

Tôi nói: “Đừng như vậy, người ta vẫn là học sinh đấy!”

Anh nói: “Làm trò, em đã là một nghiên cứu sinh sắp tốt nghiệp, còn kêu non với xanh gì!”

Tay anh tham lam dò xét quần lót tôi…

Tôi nói: “Đừng như vậy! Nghiên cứu sinh cũng là học sinh!”

Anh nói: “Đúng! Nghiên cứu “Sinh”! Học “Sinh”!”

Sau đó, sau đó lột phăng quần áo trên người tôi ra.

A…dừng…dừng lại a…

Download

Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Bookmark (0)
ClosePlease login

Đọc Online [toc] Giới thiệu Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Tôi bây giờ vẫn còn là một học sinh chưa tốt nghiệp vậy…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời