Đông Y Thời Lịnh Bịnh Học

[toc]


Giới thiệu

Đông Y Thời Lịnh Bịnh Học

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Cuốn sách Thời Lệnh Bệnh Học là tên gọi chung của các loại bệnh chứng bốn mùa cảm mạo, do sự thanh dổi của sáu khí: phong, hàn, thử, thấp, táo, hỏa gây ra, mà sáu khí thì ký vượng theo bốn mùa, cho nên gọi là Bệnh Thời Lệnh….
 

 

Download

Đông Y Thời Lịnh Bịnh Học

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Bookmark (0)
ClosePlease login

PDF Đọc Online [toc] Giới thiệu Đông Y Thời Lịnh Bịnh Học ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Cuốn sách Thời Lệnh Bệnh Học là tên gọi chung của các loại bệnh chứng bốn mùa cảm…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời