Đông Kinh Nghĩa Thục

[toc]


Giới thiệu

Đông Kinh Nghĩa Thục

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Đông Kinh Nghĩa Thục (chữ Hán: 東京義塾 lập ra từ tháng 3 năm 1907 và chấm dứt vào tháng 11 năm 1907) là một phong trào nhằm thực hiện cải cách xã hội Việt Nam vào đầu thế kỷ 20 trong thời Pháp thuộc. Mục đích của phong trào là: khai trí cho dân, phương tiện được hoạch định: mở những lớp dạy học không lấy tiền (để đúng với cái tên là nghĩa thục) và tổ chức những cuộc diễn thuyết để trao đổi tư tưởng cùng cổ động trong dân chúng

   

  Download

  Đông Kinh Nghĩa Thục

  ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


  Bookmark (0)
  ClosePlease login

  PDF Đọc Online [toc] Giới thiệu Đông Kinh Nghĩa Thục ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Đông Kinh Nghĩa Thục (chữ Hán: 東京義塾 lập ra từ tháng 3 năm 1907 và chấm dứt vào…

  Bookmark (0)
  ClosePlease login

  Trả lời