Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình – Phần Khảo Sát Xây Dựng

[toc]


Giới thiệu

Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình – Phần Khảo Sát Xây Dựng

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Trình bày các quy định định mức dự toán các công tác khảo sát xây dựng. Hướng dẫn việc lập đơn giá khảo sát và quản lý chi phí khảo sát xây dựng. Ban hành kèm theo quyết định số 28/2005/QĐ-BXD ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Download

Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình – Phần Khảo Sát Xây Dựng

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Bookmark (0)
ClosePlease login

PDF Đọc Online [toc] Giới thiệu Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình – Phần Khảo Sát Xây Dựng ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Trình bày các quy định định mức dự…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời