Diễm Quỷ

[toc]


Giới thiệu

Diễm Quỷ

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Nguồn cơn cớ sự, kể ra cũng thật hoang đường…

Thiên Đế xưa hóa thành thỏ ngọc, sa phàm trần lánh nạn lại mắc bẫy thợ săn. Gã thợ săn ranh mãnh tham lam đòi thưởng công bằng bá đồ vương nghiệp.

Phần thưởng mưu mô ấy, cuối cùng kết cục chẳng vẹn tròn. Trước khi giáng ma tinh hủy diệt vương triều, Thiên Đế đã đóng lên mặt đất một đoạn sử thương đau: huynh đệ tương tàn, thí vua cướp ngôi, gian thần lộng hành, tình nhân tuyệt vọng…

Rồi gió thổi tung tro tàn sách sử. Rồi mưa phủ rêu ký ức cố nhân.

Kẻ đầu thai thường dân, kẻ quay về chốn cũ, kẻ lục thần vô chủ, kẻ lạc phách tiêu hồn. Riêng mình Diễm quỷ vẫn không buông chấp niệm, vẫn kiên tâm tìm gắn những đổ vỡ tổn thương.

Ba trăm năm ân đền oán trả, bất nhập luân hồi. Bao kiếp người sở cầu bất đắc, ái hận khôn nguôi…

Download

Diễm Quỷ

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Bookmark (0)
ClosePlease login

Đọc Online [toc] Giới thiệu Diễm Quỷ ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Nguồn cơn cớ sự, kể ra cũng thật hoang đường… Thiên Đế xưa hóa thành thỏ ngọc, sa phàm trần lánh…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời