Dế mèn phiêu lưu ký

[toc]


Giới thiệu

Dế mèn phiêu lưu ký

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


“Dế mèn phiêu lưu kí” là tác phẩm văn xuôi đặc sắc và nổi tiếng nhất của Tô Hoài viết về loài vật, dành cho lứa tuổi thiếu nhi. Ban đầu truyện có tên là “Con dế mèn” (chính là ba chương đầu của truyện) do Nhà xuất bản Tân Dân, Hà Nội phát hành năm 1941.

Sau đó, được sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân, Tô Hoài viết thêm truyện “Dế Mèn phiêu lưu kí” (là bảy chương cuối của chuyện”. Năm 1955, ông mới gộp hai chuyện vào với nhau để thành truyện “Dế mèn phiêu lưu kí” như ngày nay.

Download

Dế mèn phiêu lưu ký

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Bookmark (0)
ClosePlease login

EPUBPRCMOBIPDF Đọc Online [toc] Giới thiệu Dế mèn phiêu lưu ký ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI “Dế mèn phiêu lưu kí” là tác phẩm văn xuôi đặc sắc và nổi tiếng nhất của…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời