Đạo Đức Học Bằng Tranh

Giới thiệu

Đạo Đức Học Bằng Tranh
Đạo đức là vấn đề quan tâm của mỗi người nói riêng và cả thế giới nói chung. Tuy nhiên, mỗi chúng ta đều có quan điểm riêng về đạo đức, cũng như cách phân biệt lẽ đúng điều sai. Điều đó vô hình tạo ra một “mê cung về luân lý”, đồng thời trở thành chủ đề tranh luận của các triết gia và nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo trên thế giới. Hãy đón đọc cuốn sách: Triết học lý thú – Đạo đức học bằng tranh để cùng hình thành một khái niệm cơ bản và nhập môn về vấn đề này.

Mời các bạn mượn đọc sách Đạo Đức Học Bằng Tranh của tác giả Dave Robinson & Chris Garratt & Đinh Gia Hưng (dịch) & Hoàng Giang (dịch).

Download

Đạo Đức Học Bằng Tranh

Bookmark (0)
ClosePlease login

Giới thiệu Đạo Đức Học Bằng Tranh Tweet! Đạo đức là vấn đề quan tâm của mỗi người nói riêng và cả thế giới nói chung. Tuy nhiên, mỗi chúng…

Bookmark (0)
ClosePlease login