Cuộc Phiêu Lưu Kỳ Diệu Của Cô-Lôm-Bô

Cuộc Phiêu Lưu Kỳ Diệu Của Cô-Lôm-Bô

Cuộc Phiêu Lưu Kỳ Diệu Của Cô-Lôm-Bô Trong ba học giả nổi tiếng thế giới về nghiên cứu sự nghiệp Colombo hiện đang còn sống thì một là người Tây Ban Nha, đất nước đã có vinh dự tài trợ cho kế hoạch thám hiểm, một là người Mỹ, đất nước đã được Colombo phát hiện, một là người Ý, đất nước đã có vinh dự là cái nôi sinh ra nhà thám hiểm. Người Ý đó là Paolo Emilio Taviani, tác giả của tập sách này, một tác phẩm trình bày một sự kiện lịch sử, nhưng vẫn hấp dẫn, lôi cuốn…

AZW3 https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/sach/Cuoc%20phieu%20luu%20ky%20dieu%20cua%20Colo%20-%20Paolo%20Emilio%20Taviani.azw3

Mobi https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/sach/Cuoc%20phieu%20luu%20ky%20dieu%20cua%20Colo%20-%20Paolo%20Emilio%20Taviani.mobi

Epub https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/sach/Cuoc%20phieu%20luu%20ky%20dieu%20cua%20Colo%20-%20Paolo%20Emilio%20Taviani.epub

PDF https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/sach/Cuoc%20phieu%20luu%20ky%20dieu%20cua%20Colo%20-%20Paolo%20Emilio%20Taviani.pdf

Bookmark (0)
ClosePlease login

Cuộc Phiêu Lưu Kỳ Diệu Của Cô-Lôm-Bô Trong ba học giả nổi tiếng thế giới về nghiên cứu sự nghiệp Colombo hiện đang còn sống thì một là người Tây…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời