Cuộc Đời Và Sự Nghiệp Napoleon Bonaparte

[toc]


Giới thiệu

Cuộc Đời Và Sự Nghiệp Napoleon Bonaparte

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Napoléon Bonaparte- Nã Phá Luân là một nhà quân sự và chính trị kiệt xuất của nước Pháp sau cuộc cách mạng Pháp. Ông là người lập ra triều đại Bonaparte. Ông trở thành Hoàng đế Pháp từ năm 1804 đến năm 1815 với tên hiệu là Napoléon I. Với những cải cách về pháp luật, Bộ luật Napoléon, đã có những ảnh hưởng lớn đến nền chính trị trên toàn thế giới, nhưng ông đã để lại những dấu ấn sâu sắc trong vai trò của mình trong các cuộc chiến tranh chống Pháp được dẫn đầu bởi hàng loạt liên minh, cuộc chiến tranh Napoléon, ông đã thiết lập quyền bá chủ trên phần lớn lục địa châu Âu và tìm cách truyền bá những lý tưởng cách mạng của mình.

Download

Cuộc Đời Và Sự Nghiệp Napoleon Bonaparte

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Bookmark (0)
ClosePlease login

EPUBPRCMOBIPDF Đọc Online [toc] Giới thiệu Cuộc Đời Và Sự Nghiệp Napoleon Bonaparte ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Napoléon Bonaparte- Nã Phá Luân là một nhà quân sự và chính trị kiệt xuất…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời