Cô Gái Mất Tích

[toc]


Giới thiệu

Cô Gái Mất Tích

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Gone Girl – Cô Gái Mất Tích

Người ta nói với tôi rằng tình yêu là vô điều kiện. Đó là nguyên tắc, mọi người đều nói như vậy. Nhưng nếu tình yêu không có những ranh giới, không có hạn định, không có điều kiện, vậy thì việc gì người ta phải cố gắng để làm điều đúng đắn? Nếu tôi biết mình sẽ được yêu thương bất kể có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì thử thách sẽ nằm ở đâu.

Tình yêu nên đòi hỏi cả hai phía lúc nào cũng phải thể hiện hết mình. Tình yêu vô điều kiện là một tình yêu vô kỷ luật, và như tất cả chúng ta thấy, tình yêu vô kỷ luật thì thảm khốc đến như thế  nào.

Download

Cô Gái Mất Tích

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Bookmark (0)
ClosePlease login

EPUBMOBI Đọc Online [toc] Giới thiệu Cô Gái Mất Tích ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Gone Girl – Cô Gái Mất Tích Người ta nói với tôi rằng tình yêu là vô điều…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời