Cổ Chân Nhân Ebook Full 2348 Chương

Người là vạn vật linh hồn, cổ là thiên địa chân tinh.

Tam quan bất chính, ma đầu sống lại.

Ngày trước giấc mộng cũ, cùng tên tác phẩm mới.

Một chuyện xưa người xuyên qua không ngừng sống lại .

Một thế giới người nuôi cổ, luyện cổ, dùng cổ kỳ lạ.

Xuân Thu Thiền, Nguyệt Quang Cổ, Tửu Trùng, Nhất Khí Kim Quang Trùng, Thanh Ti Cổ, Hi Vọng Cổ. . . . . .

Còn có một tuyệt thế đại ma đầu tận tình tung hoành !

https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/sach02/Co%20Chan%20Nhan%20-%20Co%20Chan%20Nhan.epub

https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/sach02/Co%20Chan%20Nhan%20-%20Co%20Chan%20Nhan.mobi

Bookmark (0)
ClosePlease login

Người là vạn vật linh hồn, cổ là thiên địa chân tinh. Tam quan bất chính, ma đầu sống lại. Ngày trước giấc mộng cũ, cùng tên tác phẩm mới.…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời