Chuyện của thiên tài

[toc]


Giới thiệu

Chuyện của thiên tài

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Đã có người gọi Nguyễn Thế Hoàng Linh là thiên tài. Không phải là họ không có lý. Nhưng người khác lại cho rằng thiên tài hay không thiên tài là một thứ… bất khả tri – tức là nhận thức này nằm ngoài khả năng của cái đương đại. Giống như người ta theo thuyết bất khả tri trước việc có thần thánh hay không vậy. Nhưng nói như thế cũng không có nghĩa rằng người đương đại không có khả năng định giá những giá trị của hôm nay

Download

Chuyện của thiên tài

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI

Bookmark (0)
ClosePlease login

EPUB Đọc Online [toc] Giới thiệu Chuyện của thiên tài ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Đã có người gọi Nguyễn Thế Hoàng Linh là thiên tài. Không phải là họ không có lý.…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời