Chữa Bệnh Rối Loạn Tiền Đình Bằng Phương Pháp Đông Y Châm Cứu

[toc]


Giới thiệu

Chữa Bệnh Rối Loạn Tiền Đình Bằng Phương Pháp Đông Y Châm Cứu

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


120 Trang​ Chứng rối loạn tiền đình, đông y gọi là Huyễn vựng là một chứng chứ không phải là một tên bệnh. Chúng Huyễn Vựng là đầu quay cuồng chuếnh choáng, mắt hoa đen xây sẩm- chứng này đời xưa đã chữa từ lâu, song nhiều người có nhiều lập luận khác nhau, người cho rằng hoả, người cho vì đờm, người cho vì hư….Nay tác giả đem kinh nghiệm bản thân chữa trị, quy nạp cho có hệ thống, những điều nên theo, những thuyết nên bỏ, giúp cho người mới bước vào đời làm thuốc có phương hướng sẵn sàng đỡ phải mò kim đáy bể.

Download

Chữa Bệnh Rối Loạn Tiền Đình Bằng Phương Pháp Đông Y Châm Cứu

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Bookmark (0)
ClosePlease login

PDF Đọc Online [toc] Giới thiệu Chữa Bệnh Rối Loạn Tiền Đình Bằng Phương Pháp Đông Y Châm Cứu ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI 120 Trang​ Chứng rối loạn tiền đình, đông y…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời