Chiếc Ngai Vàng

[toc]


Giới thiệu

Chiếc Ngai Vàng

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Tiểu thuyết chủ đề lịch sử của nhà văn Lan Khai được xuất bản vào năm 1937. Ông được đánh giá là một cây bút sung mãn, một nhà văn “đường rừng” sáng giá. Dù ở thể loại nào ngòi bút của ông vẫn thuyết phục được cảm tình và lí tính của độc giả.

Download

Chiếc Ngai Vàng

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Bookmark (0)
ClosePlease login

Đọc Online [toc] Giới thiệu Chiếc Ngai Vàng ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Tiểu thuyết chủ đề lịch sử của nhà văn Lan Khai được xuất bản vào năm 1937. Ông được đánh giá là…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời