Chí Phèo

[toc]


Giới thiệu

Chí Phèo

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Tác phẩm Chí Phèo mang giá trị nhân đạo sâu sắc, thể hiện tấm lòng yêu hương, trân trọng của Nam Cao đốI vớI những ngườI khốn khổ. Chí Phèo còn là tiếng kêu cứu thiết tha của những ngướI bất hạnh. Hãy bảo vệ và đấu tranh cho quyền được làm ngườI của những con ngườI kương thiện. Họ phảI được sống và sống hạnh phúc, không còn những thế lực đen tốI của xã hộI đẩy họ vào chổ cùng khốn, bế tắc, đầy bi kịch xót xa…

Download

Chí Phèo

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Bookmark (0)
ClosePlease login

EPUBMOBI Đọc Online [toc] Giới thiệu Chí Phèo ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Tác phẩm Chí Phèo mang giá trị nhân đạo sâu sắc, thể hiện tấm lòng yêu hương, trân trọng của…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời