Châm Cứu Học Trong Nội Kinh, Nạn Kinh Và Sự Tương Đồng Với Y Học Hiện Đại

[toc]


Giới thiệu

Châm Cứu Học Trong Nội Kinh, Nạn Kinh Và Sự Tương Đồng Với Y Học Hiện Đại

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Châm cứu là phương pháp chữa bệnh cổ truyền của phương Đông. Từ thập kỷ 70 của thế kỷ XX, sau khi được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận, châm cứu đã trở thành phương pháp chữa bệnh quốc tế.
Năm 1978, NXB Y học đã xuất bản tài liệu Châm cứu học (gồm 2 tập) của tập thể lương y bác sĩ Viện Đông Y do bác sĩ Hoàng Bảo Châu làm tổ trưởng tổ biên soạn. Tài liệu có tác dụng tốt và đã được NXB Y học Matxcơva dịch ra tiếng Nga năm 1988.
Từ đó đến nay, NXB Y học đã xuất bản nhiều tài liệu về Châm cứu của các trường đại học, trung học y cũng như của nhiêu tác giả khác. Vì là một phương pháp quốc tế , nên tuy đại đồng tiêu dị, các tài liệu đều có nội dung tương tự các sách châm cứu dùng trong giảng dạy của Trung Quốc cũng như quốc tế .

Download

Châm Cứu Học Trong Nội Kinh, Nạn Kinh Và Sự Tương Đồng Với Y Học Hiện Đại

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Bookmark (0)
ClosePlease login

PDF Đọc Online [toc] Giới thiệu Châm Cứu Học Trong Nội Kinh, Nạn Kinh Và Sự Tương Đồng Với Y Học Hiện Đại ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Châm cứu là phương pháp…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời