Châm Cứu Ca Phú Chọn Lọc

[toc]


Giới thiệu

Châm Cứu Ca Phú Chọn Lọc

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Phú nghĩa đen là bày tỏ, mô tả, một thể văn có vần dùng để tả cảnh vật, phong tục hoặc tính tình. Trong lịch sử văn học của y học, y học đã mượn văn học để diễn giải nội dung của mình, thì Phú là một trong nhiều hình thức văn học đã dùng thể loại riêng để làm nên công đoạn ấy.

Cũng như các văn hiến về châm cứu khác. Ca phú trong lĩnh vực châm cứu đều là kinh nghiệm đã tích lũy được trên thực tiễn lâm sang qua nhiều thế kỷ của các nhà châm cứu. Trong số đó có những ghi chép về quan sát, phân tích và xử phương điều trị bệnh tật, từ trong nhiều huyệt vị đặc hiệu, đưa ra trọng điểm quy nạp. Những kinh nghiệm quý báu tổng hợp này thông qua thực tiễn rồi tổng kết lại từ thực tiễn mà soạn thành thể loại ca phú.

Download

Châm Cứu Ca Phú Chọn Lọc

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Bookmark (0)
ClosePlease login

PDF Đọc Online [toc] Giới thiệu Châm Cứu Ca Phú Chọn Lọc ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Phú nghĩa đen là bày tỏ, mô tả, một thể văn có vần dùng để tả…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời