Canh Bạc Tình Yêu

[toc]


Giới thiệu

Canh Bạc Tình Yêu

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Thể loại: Hiện đại, hắc bang, cường thủ hào đoạt

Canh bạc này, anh đã đặt cược tất cả, hao tổn hết một đời. Anh muốn em không bao giờ rời xa anh! Nguỵ Tông Thao

Biên tập đề cử:

Nguỵ Tông Thao ngẫu nhiên gặp được Dư Y đang mai danh ẩn tích, bị cô làm bể bí mật, sau đó cưỡng ép cô ở lại bên cạnh mình. Hai người đấu trí, so dũng khí, Dư Y coi trời bằng vung, Nguỵ Tông Thao thề sẽ chiều hư cô. Hai người kề vai áp má nhưng mỗi người đều có một nỗi niềm riêng.

Khi cuộc đấu tranh nội bộ của một gia tộc dần dần hé lộ ra ngoài ánh sáng thì quá khứ không muốn để ai biết của hai người cũng bị vạch trần. Từ thành phố nhỏ đến Hong Kong, từ Hong Kong đến Singapore, bọn họ từ đấu đá với nhau đến kết làm bạn bè, sau đó chiến thắng trận đấu cuối cùng – một canh bạc lớn!

Download

Canh Bạc Tình Yêu

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Bookmark (0)
ClosePlease login

Đọc Online [toc] Giới thiệu Canh Bạc Tình Yêu ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Thể loại: Hiện đại, hắc bang, cường thủ hào đoạt Canh bạc này, anh đã đặt cược tất cả, hao…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời