Các cụ Trạng Việt Nam

[toc]


Giới thiệu

Các cụ Trạng Việt Nam

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Trải qua thăng trầm của các thời đại, các Trạng Đại Việt liên tục xuất hiện, tạo dựng nên một nền học vấn Đại Việt huy hoàng. Mặc dù nền khoa bảng hoàn toàn dựa vào kinh sách của Nho gia nhưng ở mỗi vị Trạng nguyên, ý chí độc lập về tinh thần, về tri thức luôn thức tỉnh mạnh mẽ.Tuy xuất thân từ những hoàn cảnh, thời đại khác nhau nhưng ở họ đều có một điểm chung vượt lên trên nghèo khó là sự ham học hỏi. Họ là những người hiền tài, muốn đem hết tài năng và đức hạnh của mình phục vụ cho Tổ Quốc. Cũng nhờ đó, họ đã để lại cho nước nhà một nền học vấn uyên thâm, đã và đang được các thế hệ sau tiếp nối và phát triển.

Download

Các cụ Trạng Việt Nam

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Bookmark (0)
ClosePlease login

EPUBMOBI Đọc Online [toc] Giới thiệu Các cụ Trạng Việt Nam ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Trải qua thăng trầm của các thời đại, các Trạng Đại Việt liên tục xuất hiện, tạo…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời