Bộ sách HOW THINGS WORK của DK (PDF) tiếng việt.

Bộ sách HOW THINGS WORK của DK là bộ sách hướng dẫn trực quan, đơn giản và dễ hiểu nhất về các lĩnh vực của đời sống. Sách được trình bày theo hình thức infographics, với ngôn từ dễ hiểu, hình ảnh nổi bật và dữ liệu hấp dẫn. Các cuốn sách sẽ giải thích mọi điều bạn cần biết về một lĩnh vực mà bạn quan tâm, từ đó xây dựng nền tảng cơ bản để tìm hiểu sâu hơn bằng những tài liệu, cuốn sách chuyên ngành.
Những cuốn thuộc bộ sách này mà Nhã Nam đã xuất bản:
– How Food Works – Hiểu hết về thức ăn.

– Hiểu Hết Về Công Nghệ .
– How the Body Works – Hiểu hết về cơ thể.
– How Psychology Works – Hiểu hết về tâm lý học.
– How Money Works – Hiểu hết về tiền.
– How Business Works – Hiểu hết về kinh doanh.
– How Science Works – Hiểu hết về khoa học.
– How Philosophy Works – Hiểu hết về triết học.
– How Management Works – Hiểu hết về quản lý.
– How We’re F***ing Up Our Planet – Ta đang hủy diệt Trái Đất như thế nào.

– Hiểu Hết Về Bộ Não .

Link Download Ebook:

Ebook How Business Works – Hiểu Hết Về Kinh Doanh PDF

Ebook How The Body Works – Hiểu Hết Về Cơ Thể PDF

[DK] Ta Đang Hủy Diệt Trái Đất Như Thế Nào Ebook Pdf – Tbooks

Hiểu Hết Về Triết Học ebook pdf

How Food Works Hiểu Hết Về Thức Ăn Ebook Pdf

Hiểu Hết Về Bộ Não Ebook PDF

Hiểu Hết Về Công Nghệ Ebook PDF

Hiểu Hết Về Khoa Học Ebook PDF

Hiểu Hết Về Quản Lý Ebook PDF

Hiểu hết về tâm lý học Ebook PDF

Hiểu Hết Về Tiền EBOOK PDF

 

 

Bookmark (0)
ClosePlease login

Bộ sách HOW THINGS WORK của DK là bộ sách hướng dẫn trực quan, đơn giản và dễ hiểu nhất về các lĩnh vực của đời sống. Sách được trình…

Bookmark (0)
ClosePlease login