Bộ Luật Lao Động

[toc]


Giới thiệu

Bộ Luật Lao Động

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Bộ luật Lao động (Luật số: 10/2012/QH13) đã được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 18/6/2012, bắt đầu có hiệu lực từ 1/5/2013. Bộ luật lao động gồm 17 chương, 242 điều, tăng 19 điều so với Bộ luật Lao động năm 2006.

Download

Bộ Luật Lao Động

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Bookmark (0)
ClosePlease login

PDF Đọc Online [toc] Giới thiệu Bộ Luật Lao Động ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Bộ luật Lao động (Luật số: 10/2012/QH13) đã được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 18/6/2012, bắt…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời