Bình An Trong Nhân Gian

[toc]


Giới thiệu

Bình An Trong Nhân Gian

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Pháp Cổ Sơn kêu gọi toàn thể Phật tử dốc lòng xây dựng Nhân gian tịnh độ – Cõi tịnh độ ngay trong trần gian này, trong đó lấy việc bảo vệ môi trường tâm linh làm nhiệm vụ chính. Để thực hiện mục tiêu đó, trước hết phải đạt đến bốn sự an ổn ngay trong đời sống thực tại gồm: an tâm, an thân, an gia và an nghiệp. Môi trường tâm linh ở đây phải bảo đảm các điều kiện là: bảo vệ môi trường xã hội; bảo vệ lễ nghi giao tiếp giữa người với người; bảo vệ môi trường tự nhiên; bảo vệ môi trường giáo dục.

Download

Bình An Trong Nhân Gian

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Bookmark (0)
ClosePlease login

EPUBMOBIPDF Đọc Online [toc] Giới thiệu Bình An Trong Nhân Gian ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Pháp Cổ Sơn kêu gọi toàn thể Phật tử dốc lòng xây dựng Nhân gian tịnh độ…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời