Biết Bơi Sau 10 Buổi Tập

[toc]


Giới thiệu

Biết Bơi Sau 10 Buổi Tập

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Mục Lục

 1. Lời nói đầu
 2. Những điều cần biết cho các buổi tập bơi
 3. Những bài tập cho các em mới tập bơi
 4. Dạy trẻ tập bơi như thế nào?
 5. Mười buổi tập cho các em chưa biết bơi
 6. Các trò chơi dưới nước
 7. Các động tác bổ trợ bơi trườn sấp
 8. Các bài tập phát triển thể lực
 9. Các động tác tay không
 10. Các động tác với dây chun
   

Download

Biết Bơi Sau 10 Buổi Tập

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Bookmark (0)
ClosePlease login

PDF Đọc Online [toc] Giới thiệu Biết Bơi Sau 10 Buổi Tập ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Mục Lục Lời nói đầu Những điều cần biết cho các buổi tập bơi Những bài…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời