Bát Tự Hà Lạc

[toc]


Giới thiệu

Bát Tự Hà Lạc

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Bát tự Hà Lạc (có sách ghi là Tám chữ Hà Lạc) là một hình thức bói toán được xây dựng trên cơ sở triết lý của Kinh Dịch với các thuyết Can Chi, âm dương, ngũ hành,… bằng cách lập quẻ Tiên thiên với hào nguyên đường và quẻ Hậu thiên; căn cứ vào giờ, ngày, tháng, năm sinh theo âm lịch và giới tính.
 

Download

Bát Tự Hà Lạc

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Bookmark (0)
ClosePlease login

PDF Đọc Online [toc] Giới thiệu Bát Tự Hà Lạc ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Bát tự Hà Lạc (có sách ghi là Tám chữ Hà Lạc) là một hình thức bói toán…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời