An Nam Chí Lược

[toc]


Giới thiệu

An Nam Chí Lược

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


An Nam chí lược là 1 bộ sử Việt Nam, do soạn giả Lê Tắc biên soạn năm 1335. Sách chủ yếu ghi chép về các văn bản, thư từ ngoại giao trao đổi giữa nhà Nguyên với nhà Trần cũng như phong tục, tập quán của người dân Giao Chỉ. Nguyên bản có 20 quyển, nhưng hiện tại chỉ còn 19 quyển.

Download

An Nam Chí Lược

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Bookmark (0)
ClosePlease login

EPUBMOBIPDF Đọc Online [toc] Giới thiệu An Nam Chí Lược ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI An Nam chí lược là 1 bộ sử Việt Nam, do soạn giả Lê Tắc biên soạn năm…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời